Βιβλία

Αμοιβαία κεφάλαια

[...] Το νέο βιβλίο του καθηγητή Νικολάου Φίλιππα με τίτλο "Αμοιβαία Κεφάλαια: Η ελληνική πραγματικότητα και οι σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις" παρουσιάζει με τρόπο απλό και εύληπτο, αλλά εκεί που χρειάζεται με ιδιαίτερα επιστημονικό τρόπο, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις του σημαντικού αυτού θ...

Αμοιβαία κεφάλαια

Έχουν περάσει πάνω από 33 χρόνια από τότε που έκαναν την εμφάνιση τους τα δύο πρώτα Αμοιβαία Κεφάλαια στην Ελλάδα, το Δήλος της Εθνικής Τράπεζας και το Ερμής της Εμπορικής Τράπεζας. Σήμερα, λειτουργούν 25 Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και 269 Αμοιβαία Κεφάλαια, που αποτελούν ένα σημαντι...

Οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων

Η δεκαετία του '90 χαρακτηρίζεται από τη δυναμική ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών. Περίοπτη θέση στην αγορά αυτή κατέχουν τα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία, μέσα σ' ένα πλαίσιο αποτελεσματικής και διαφανούς λειτουργίας αλλά και θεσμικής πληρότητας, προσείλκυσαν το ενδιαφέρον και εξα...

Αξιολόγηση και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων

Το μεγάλο πλήθος των αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκη την αξιολόγησή τους, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επενδυτές να αναζητούν επενδυτικές συμβουλές από εξειδικευμένα στελέχη διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων. Υπό το πρίσμα της παραπάνω ...

Αμοιβαία κεφάλαια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αμοιβαία κεφάλαια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αμοιβαία κεφάλαια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αμοιβαία κεφάλαια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αμοιβαία κεφάλαια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αμοιβαία κεφάλαια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακό περιβάλλον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακό περιβάλλον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστηριακό περιβάλλον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...