Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Θαλάσσια ασφάλεια

Το έργο "Θαλάσσια ασφάλεια: Νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα" περιλαμβάνει, σε εμπλουτισμένη και επικαιροποιημένη μορφή, τις εισηγήσεις και συμβολές του ιδιαιτέρως επιτυχημένου 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου που έλαβε χώρα από 13 έως 15 Οκτωβρίου 2...

Το δίκαιο της πλοήγησης

Φιλοδοξία του βιβλίου αυτού ως εγχειρίδιο, είναι να καλύψει μέσω της συγκέντρωσης από διάφορα νομικά πονήματα, τα κυριότερα αποσπάσματα αλλά και την μετάδοση των προσωπικών εμπειριών του γράφοντα ως Πλοηγού, Πλοιάρχου και Πολιτικού Επιστήμονα, στο θέμα της Πλοήγησης, ένα πραγματικό κενό στη Ελληνική...

Ναυτικό δίκαιο

Το έργο "Ναυτικό Δίκαιο" εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση. Η παρούσα συλλογή δεν έχει στόχο να περιλάβει κατά τρόπο εξαντλητικό όλες τις διατάξεις που διέπουν τη ζωή, τη λειτουργία και την εμπορικ...

Ζητήματα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών νησιωτικών περιοχών και διεθνές δίκαιο: Προσέγγιση μέσα από την νομολογία διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων

Το καθεστώς των νησιωτικών περιοχών ορίζεται στην Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 καθώς και ποιες θαλάσσιες ζώνες αναγνωρίζονται στα νησιά. Το ζήτημα που προκύπτει είναι ποια πρακτική ακολουθούν τα κράτη και πώς επιλύονται τυχόν διαφορές τους, αναφορικά με ζητήματα θαλασσίων οριοθετήσεων...

Δημόσιο και ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο

Εξηγεί με εύληπτο τρόπο βασικά θέματα του ναυτικού δικαίου, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου δικαίου. Αναλύονται έννοιες όπως πλοίο, κυριότητα, νηολόγηση πλοίου, ναυτιλιακά έγγραφα και βιβλία πλοίου, νομικές μορφές εκμετάλλευσης πλοίου, υποθήκη πλοίου, αναγκαστική εκτέλεση σε πλοίο, ακτοπλοΐα...

Δίκαιο της θάλασσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο της θάλασσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο της θάλασσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο της θάλασσας στη χώρα μας

Μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Κέντρου Σοσιαλιστικών Μελετών (προσωπικώς του κ. Αντώνη Δροσόπουλου), ο κ. Ηλίας Κρίσπης έδωσε δύο διαλέξεις, με θέματα "Η ανάπτυξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου" και "Tο δίκαιο της Θάλασσας και η χώρα μας". Η πρώτη διάλεξη δόθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2010 και δη...

Δίκαιο λιμένων και λιμενική πολιτική

Αντί προλόγου - Κωνσταντίνος Χλωμούδης, "Εθνική Λιμενική Πολιτική: Η λιμενική βιομηχανία και η εθνική οικονομία" - Αθανάσιος Α. Πάλλης, "Ευρωπαϊκές πολιτικές για τις λιμενικές υπηρεσίες (η προσέγγιση ενός οικονομολόγου)" - Κυριακή Γ. Νούσια, "Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική για τους λιμένες: Δ...

Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση

Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης προερχόμενη από τον αγγλικό νόμο περί θαλάσσιας ασφάλισης θεωρείται σε διεθνές πλέον επίπεδο κομβική έννοια του ασφαλιστικού δικαίου χαρακτηρίζουσα την ιδιαιτερότητα της ασφαλιστικής σύμβασης. Η διασαφήνισή της οδηγεί σε θεωρητική αντιπαράθεση με την αρχή της καλής ...

Ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικό ναυτικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θαλάσσια μέσα αναψυχής

Η προσπάθεια αυτή ουσιαστικά είχε αρχίσει πριν πολλά χρόνια όταν, κατά τη θητεία μου στο Λιμενικό Σώμα, είχα διαπιστώσει ότι στον τομέα της λιμενικής αστυνομίας υπήρξε πολύ μεγάλος αριθμός διατάξεων Νόμων, Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων, οι οποίες δεν ήσαν συγκεντρωμένες και ταξινομ...

Το εγχειρίδιο της θαλάσσιας ασφάλισης

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές το καφενείο του Edward Lloyd, από όπου ξεκίνησε η θαλάσσια ασφάλιση περί το 1688, ευρίσκετο εις την οδό Tower του Λονδίνου. Αυτό το καφενείο ήταν στέκι ναυτικών, πλοιοκτητών και εμπόρων. Μετά τα Χριστούγεννα του 1691 μεταστεγάσθηκε στην οδό Lombard. Μετά το θάνατο του L...

Κώδικας Ναυτικού Δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας Ναυτικού Δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας Ναυτικού Δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτικό δίκαιο ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτικό δίκαιο ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτικό δίκαιο ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διεθνής Σύμβαση Marpol 73/78  - Δίκαιο προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διεθνής Σύμβαση Marpol 73/78 - Δίκαιο προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διεθνής Σύμβαση Marpol 73/78 - Δίκαιο προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αιγαίο και Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αιγαίο και Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αιγαίο και Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (1982). Ημερίδα υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκιδέων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτικό Δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτικό Δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτικό Δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κανόνες Χάγης, Χάγης-Βίσμπυ, Αμβούργου

Στην προσπάθεια μας να δώσουμε στον αναγνώστη περισσότερα επίσημα κείμενα για καθημερινή χρήση εντάσσεται και η έκδοση όλων των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν αντικείμενο εξέτασης, τη διεθνή θαλάσσια φορτωτική. Σε πρώτη φάση έχουμε τη δυνατότητα να παραδώσουμε τον νόμο του Χάρτερ, τους Κανόνες της Χ...

Ασφάλεια και πειρατεία στην ανοιχτή θάλασσα

Η ασφάλεια στη θάλασσα, με δεδομένη την απεραντοσύνη της σε σχέση με την επιφάνεια του πλανήτη, αποτέλεσε ανέκαθεν σημείο διαδήλωσης αποτελεσματικής θεσμικά συναίνεσης των κρατών της διεθνούς κοινότητας. Η συναίνεση αυτή αποτυπώθηκε διαχρονικά σε όλα τα διεθνή κείμενα που αφορούν στην κωδικοποίηση β...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...