Βιβλία

Κοινωνική γεωγραφία των πόλεων

Ήδη από το 2008 πάνω από τον μισό πληθυσμό της γης κατοικεί σε πόλεις. Οι πόλεις δεν συγκεντρώνουν μόνο την οικονομική δραστηριότητα, μια και προφανώς συγκεντρώνουν το σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, αλλά αποτελούν πλέον τα κέντρα για επιστημονική παραγωγή, καλλιτεχνική δημιουργία και...

Αστική γεωγραφία

Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πόλεις αλλάζουν με ραγδαίο ρυθμό, επηρεασμένες από τις δυνάμεις της οικονομικής και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης, καθώς και από τις πιέσεις για περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Ως αποτέλεσμα των δυνάμεων αυτών, η οικονομία, το τοπίο, οι εικόνες, το περ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...