Βιβλία

Άνεμοι

Με μια πρωτότυπη προσέγγιση ο συγγραφέας επιχειρεί να αποκαλύψει τί είναι οι άνεμοι -και όχι μόνον από την άποψη της Φυσικής Ιστορίας: πώς έχουν φυσήξει στη μυθολογία και στην κοινωνία των ανθρώπων, πώς αναφέρονται στη λαϊκή παράδοση, πώς δρουν μέσα στο φυσικό περιβάλλον, πώς επηρεάζουν τα έμβια όντ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...