Βιβλία

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου

"Έτος αφοά (1751)... όλοι οι χριστιανοί εξωμολογήθηκαν και εμετάλαβαν τα άχραντα μυστήριαν, και εκίνησαν να έλθουν δια την αρμάδα την τούρκικην και εκείνην εγύρισεν και εμπήκεν μέσα εις την Ναύπακτον. Και εις τας επτά Οκτωβρίου μηνός, ημέρα Κυριακή, εβγήκεν η αρμάδα των Χριστιανών εκ την Κεφαλλονίαν...

Ο Σταυρός και η Ημισέληνος

Μια ζωντανή περιγραφή της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, όπου κρίθηκε η τύχη της Ευρώπης Ο Αρίγκο Πετάκο περιγράφει με συναρπαστικές λεπτομέρειες τη γνωστή-άγνωστη αυτή καμπή της Ιστορίας. Ακόμη κι αν δεν χαράχτηκαν εκεί τα σύνορα της σημερινής Ευρώπης, σχηματίστηκε το πρόπλασμα της κοινής συνείδησης ...

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου 1571

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου έλαβε χώρα την 7η Οκτωβρίου 1571 ανάμεσα στον στόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στον στόλο του Ιερού Συνασπισμού, δηλαδή του Παπικού Κράτους, της Ισπανίας και της Βενετίας, και έχει συμπεριληφθεί στα σημαντικότερα γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Στην περίφημη αυτή ν...

Η ναυμαχία της Ναυπάκτου 1571 μ.Χ.

[...] Το παρόν βιβλίο εμπεριέχει στοιχεία μοναδικά, αποτέλεσμα μακροχρόνιου ερανισμού που ο συγγραφέας συνέταξε με το δικό του ιδιαίτερο ύφος και μας παρουσιάζει. Και είναι ιδιαίτερη η παρουσίαση, γιατί μέσα από τα ιστορικά στοιχεία και την σχετική βιβλιογραφία συνάγεται ένα συγκλονιστικό συμπέρασμα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...