Βιβλία

Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στο Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κρατικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μακροσύστημα και ευρωσύστημα

Η "φύση" του χρήματος ως χαρτονομίσματος, η "δημιουργία" και η "επιβολή" του ως αναγκαστικού μέσου πληρωμών είναι ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο. Πρωτίστως, όμως, είναι και "νομικό" φαινόμενο, καθόσον προϋποθέτει κυρίαρχο Κράτος ή, άλλως, κυρίαρχη υπερεθνική βούληση - δηλαδή ακαταγώνισ...

Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο δανεισμός τίτλων

Το παρόν έργο πραγματεύεται το ζήτημα του δανεισμού τίτλων, ο οποίος αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε οργανωμένης κεφαλαιαγοράς, καθώς προσφέρει είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα επενδυτικά προϊόντα σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών. Μεγαλύτερη ακόμη είναι ...

Το δίκαιο των χρηματιστηριακών συναλλαγών

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο το νομοθετικό και συμβατικό πλαίσιο των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα αντικείμενα (αγορά κινητών αξιών, αγορά παραγώγων, αποϋλοποίηση χρηματιστηριακών πραγμάτων) και τα υποκείμενα των χρηματιστηριακών συναλλαγών (ανώνυμη χρηματιστηρι...

Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανονισμοί χρηματιστηρίου Αθηνών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (Internet)

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του συγγραφέα, διερευνά κρίσιμες πτυχές των συμβάσεων παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (δηλαδή κατεξοχήν των τραπεζικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών συμφωνιών) που συνάπτονται ή εκτελούνται με αξιοποίηση του καινοτόμου συναλλακτικού μηχανισμο...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...