Βιβλία

Πρακτικός οδηγός χορηγίας

[...] Η χορηγία είναι αδιαμφισβήτητα ένας εξαιρετικά χρήσιμος οικονομικός, κοινωνικός και πολιτισμικός θεσμός. Συχνά υποβαθμίζεται από πολλούς η σημασία της καθαρότητας των λέξεων, των εννοιών και των θεσμών. Εγώ δεν ανήκω σ' αυτούς. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρώτος και εκ των ων ου άνευ όρος, για την ε...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...