Βιβλία

State και Religion

Ο διαχωρισμός δικαίου και ηθικής ήταν άγνωστος στις κοινωνίες της αρχαιότητας, στις οποίες, οι εθιμικοί θεσμοί συγχέονται με θρησκευτικές παραδόσεις, ώστε συνήθως να μην είναι δυνατόν να διακρίνεται το δίκαιο από την ηθική, στην βάση της ανθρώπινης επικοινωνιολογίας. Ο διαχωρισμός αυτός που επικρ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...