Βιβλία

Τα Βελεστινιώτικα

Όταν η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα είχε απευθύνει τον Φεβρουάριο του 1992 την ευγενική πρόσκληση για συμμετοχή στο δεύτερο συνέδριο της που ορίσθηκε για τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου σκέφθηκα να προσφέρω τη μικρή μου συμβολή και επέλεξα σαν θέμα το "Δήμος Φερών και Βελεστίνο ...

Η περιοχή Βελεστίνου στο αγροτικό κίνημα

Στο βιβλίο καταγράφεται η συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής Βελεστίνου στο Αγροτικό Κίνημα για την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών. Σε παράρτημα καταχωρίζονται είκοσι σχετικά έγγραφα....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...