Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική των θρησκευτικών για το γυμνάσιο και το λύκειο

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει δύο μέρη. Στο πρώτο αναλύονται οι αρχές των σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας των Θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με βάση τις οποίες θα μπορέσει ο διδάσκων να κάνει το μάθημά του πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον, ενώ θα μπορέσει να κάνει και τους μαθητές του να συμμε...

Τα επιτραπέζια ηλεκτρονικά παιχνίδια ως διαμεσολαβητές για τη μάθηση και την καλλιέργεια της θρησκευτικής αγωγής

Οι έρευνες και το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και την ενσωμάτωση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού στην παιδαγωγική διαδικασία έχουν ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Η εφαρμογή μιας διαφορετικής διδακτικής προσέγγισης που δεν βασίζεται σε παραδοσιακούς τρόπους δημ...

Νέες τάσεις στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών με τη χρήση εργαλείων Web 2.0.

Το παρόν βιβλίο, ασχολείται με την ανάδειξη των νέων τάσεων στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, ενσωματώνοντας εργαλεία του Web 2.0. Εξετάζονται οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των ΤΠΕ, ο τρόπος που χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσ...

Πολιτεία, θρησκεία και εκπαίδευση

O συγγραφέας του βιβλίου με συνοπτικό αλλά ταυτόχρονα και περιεκτικό τρόπο συνεξετάζει διεπιστημονικά τις τρεις έννοιες που φέρει ως τίτλο το πόνημά του. Με παραστατικότητα αλλά και με καίρια παραδείγματα προσεγγίζει αποχρώσεις του θρησκευτικού φαινόμενου στην Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως...

Η θρησκευτική αγωγή στο δημοτικό σχολείο

Για τη θρησκευτική αγωγή στο σχολείο έχουν ειπωθεί και γραφτεί πολλά. Από πολλούς έχει αμφισβητηθεί η σημασία της, από άλλους έχει πολεi ηθεί η ύπαρξή της, από κάποιους τρίτους έχει υποβιβαστεί η προσφορά της. Παρ΄ όλες όμως τις αντιδράσεις και τις διαφωνίες, το μάθημα των θρησκευτικών συνεχίζει να ...

Όταν τα παιδιά ρωτούν για το Θεό

- Ποιος έφτιαξε τον Θεό; - Μπορεί ν' ακούσει τις προσευχές μου ο Θεός; - Μπορεί να με δει ο Θεός; - Γιατί επέτρεψε ο Θεός να συμβεί αυτό; Αυτές είναι ερωτήσεις που θα κάνουν τα παιδιά. Το βιβλίο αυτό είναι για γονείς που δεν έχουν πάντα όλες τις απαντήσεις και που δεν είναι ικανοποιημένοι από ...

Εναλλακτικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις της θρησκευτικής αγωγής στο ελληνικό λύκειο

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί την προσωπική μου αναζήτηση για την καθημερινή πρακτική της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών (:στο εξής ΜΘ). Βιώνοντας την απαξίωση της θρησκευτικής αγωγής, ειδικά στη βαθμίδα του Λυκείου, καθώς και την αποσύνδεσή της από τα άλλα μαθήματα και την καθημερινότητα ...

Θρησκευτική αγωγή στο ελληνικό λύκειο: προσέγγιση ή αποκλεισμός του θρησκειακά διαφορετικού;

Το παρόν κείμενο είναι μια προσπάθεια να διερευνήσουμε τον τρόπο που παρουσιάζεται ο θρησκειακά διαφορετικός, ο "άλλος", ο μη ορθόδοξος τελικά, στο μάθημα των θρησκευτικών, την ορθόδοξη χριστιανική αγωγή, στη μη υποχρεωτική εκπαίδευση του ελληνικού σχολείου, το Λύκειο. Παρακολουθώντας τα Αναλυτικ...

Η πνευματική δίψα του σύγχρονου παιδιού

"Υπάρχει ένα πράγμα που παραμένει μέσα στον κόσμο και ίσως να είναι τόσο δυνατό όσο ήταν πάντοτε, και αυτό είναι η αγάπη των γονιών για τα παιδιά τους και η επιθυμία τους να κάνουν ό,τι καλύτερο για αυτά. Συνεπώς, η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι να βοηθήσουμε τους γονείς να κατανοήσουν την πνευματική ...

Συμβουλές ενός αγίου για την ανατροφή των παιδιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμβουλές ενός αγίου για την ανατροφή των παιδιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμβουλές ενός αγίου για την ανατροφή των παιδιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η θέση του θεολόγου και του θεολογικού μαθήματος στην εκπαίδευση

Η θέση του θεολόγου και του θεολογικού μαθήματος στην εκπαίδευση αποτελεί από πολλών ετών σημείον αντιλεγόμενον. Αρμόδιοι και αναρμόδιοι έχουν διατυπώσει γνώμην, γραπτώς ή προφορικώς, περί του χαρακτήρος, του σκοπού και της αναγκαιότητος διδασκαλίας του μαθήματος στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια τ...

Η ανθρωπιστική αξία και η διαπολιτισμική διάσταση της θρησκευτικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να σκιαγραφήσει σε θεωρητικό επίπεδο το θέμα του μαθήματος των θρησκευτικών στην Ελλάδα, να διερευνήσει εμπειρικά όψεις αυτής της αγωγής και μέσω αυτής της διερεύνησης, να αξιολογήσει την ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική διάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών στο ελλην...

Υπάρχει θεός;

Τα παιδιά κάνουν τις καλύτερες ερωτήσεις! - Από πού προέρχεται ο κόσμος; - Πώς μπορώ να ξέρω ότι ο Θεός υπάρχει στ' αλήθεια; - Γιατί οι άνθρωποι κάνουν τόσο κακό ο ένας στον άλλο; - σχύουν αυτά που γράφει η Βίβλος; - Γιατί υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες; - Πού κατοικεί ο Θεός; - Και γιατί ...

Η θρησκευτική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Αλέξανδρου Δελμούζου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θρησκευτική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Αλέξανδρου Δελμούζου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θρησκευτική αγωγή στο εκπαιδευτικό έργο του Αλέξανδρου Δελμούζου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο

Η κοινωνική ένταξη στο σχολείο είναι μια συνέπεια της μάθησης, μέσω της οποίας μεταδίδονται στα παιδιά κοινωνικά και ηθικά πρότυπα, γνώσεις, κανόνες, συμπεριφορές και εμπειρίες, που προσδιορίζουν έκτοτε καθοριστικά τη σκέψη, τις αντιδράσεις και τη συμπεριφορά τους. Η χριστιανική ζωή, στην οποία α...

Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ύστερη νεωτερικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ύστερη νεωτερικότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διδασκαλία των θρησκευτικών στην ύστερη νεωτερικότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σχολική θρησκευτική αγωγή μεταξύ παιδαγωγικής θεολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχολική θρησκευτική αγωγή μεταξύ παιδαγωγικής θεολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχολική θρησκευτική αγωγή μεταξύ παιδαγωγικής θεολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανθρωποποιός αγωγή

Κάθε λόγος για την αγωγή προϋποθέτει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τον Θεό, τον άνθρωπο και την κτίση. Συνεπώς και η προσωποκεντρική οντολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας κομίζει τη δική της αντίληψη για την αγωγή του ανθρώπου, τη δική της εκδοχή για τα μέγιστα και πρωτεύοντα του βίου. Έτσι, ανθρωποποιό...

Η θρησκευτική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Η έκδοση των εισηγήσεων του παρόντος τόμου, όσο και άλλες που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν στο εγγύς μέλλον είναι μια ευκαιρία μετεκπαίδευσης, όχι μόνο για εκείνους που φοιτούν στα Διδασκαλεία των Παιδαγωγικών Τμημάτων, αλλά και για εκείνους που έχουν ζήλο γνώσης και δια βίου μάθησης. ...

Η ελληνορθόδοξη παιδεία στον εικοστό πρώτο αιώνα

Η έννοια και το περιεχόμενο της ελληνορθόδοξης παιδείας δεν αναφέρονται μόνο στο παρελθόν. Η κλασική γραμματεία, τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, η συνέχεια του Ελληνισμού και ο πλούτος της ιστορικής μας παραδόσεως πιστεύω ότι μπορούν να αποτελέσουν την βάση για μία ελπιδοφόρο πορεία στο...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...