Βιβλία

Οικονομική ζωικής παραγωγής

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μία παρουσίαση των κυριότερων οικονομικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φοιτητής, μελετητής και εφαρμοστής της ζωικής παραγωγής. Γίνεται προσπάθεια ώστε να περιλαμβάνει όλα τα βασικά θέματα που απασχολούν έναν γεωτεχνικό με ενδιαφέρον στην οικονομική της ζωικής παραγωγής, και...

Οικονομική ζωικής παραγωγής

Πρωταρχικός σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να προσφέρει ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο σ' αυτούς που ασχολούνται με τα οικονομικά προβλήματα της ζωικής μας παραγωγής και θέλουν να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης αυτών [...] Η δημοσίευση του βιβλίου αυτού θα φανεί χρήσιμη όχι μόνο στους προπτυχιακούς κ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...