Βιβλία

Ποίηση του λαού της Παλαιστίνης

[...] Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Παλαιστινίων και των Ελλήνων φίλων μας, που δείχνει τα ποιήματά μας, μέρος της λογοτεχνίας μας και τη φιλοσοφία μας, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χαμένη μας πατρίδα, με το δίκαιο αγώνα μας και την αγάπη μας για την Παλαιστίνη. [...] ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...