Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Εισαγωγή στη βιοχημεία

Περιέχει: Εισαγωγή, Αμινοξέα - Πρωτεΐνες, Ένζυμα, Η δράση σημαντικών πρωτεϊνών, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά οξέα και γονιδιακή έκφραση, Θερμοδυναμική & Μεταβολισμός, Βιταμίνες, Κυτταρικές μεμβράνες και διαμεμβρανική μεταφορά, Κυτταρική επικοινωνία - ορμόνες, Μεταβολισμός υδατανθράκων, Κύκλος...

Εισαγωγή στη βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοχημεία

H πρώτη αμερικανική έκδοση αυτού του συγγράμματος κυκλοφόρησε με τον τίτλο "Biochemistry" το 1975. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η "Βιοχημεία του Stryer", όπως έγινε ευρύτερα γνωστή, άλλαξε ριζικά τον τρόπο διδασκαλίας του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στον αγγλόφωνο κόσμο. Το ίδιο συνέβη και στη...

Κλινική χημεία

Το βιβλίο ξεκινά με τη γνωριμία του σπουδαστή με τα βιολογικά δείγματα και τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στις βιοχημικές αναλύσεις. Ακολουθεί η μελέτη της νεφρικής λειτουργίας και οι αναλύσεις ούρων αναλυτικά. Δίνεται έμφαση σε όλες τις αναλύσεις ούρων, ακόμη και τις ειδικές δ...

Master medicine ιατρική βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Master medicine ιατρική βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Master medicine ιατρική βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ειδικά θέματα βιοχημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ειδικά θέματα βιοχημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ειδικά θέματα βιοχημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξειδικευμένα θέματα κλινικής χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εξειδικευμένα θέματα κλινικής χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εξειδικευμένα θέματα κλινικής χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοφυσική

Ποιοί είναι οι λόγοι που δικαιολογούν την αναθεώρηση ενός επιτυχημένου κειμένου; Νομίζουμε ότι υπήρξαν διάφοροι λόγοι που υπαγορεύσαν τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου "Βιοφυσική - Αρχές φυσικής βιοχημείας". Ο κυριότερος είναι το γεγονός ότι αυτό το επιστημονικό αυτό πεδίο έχει αλλάξει - νέες μέθοδοι έχ...

Κλινική βιοχημεία

Η "Κλινική Βιοχημεία" είναι απαραίτητο βοήθημα με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη διδακτέα ύλη της Ιατρικής. Τα θέματα παρουσιάζονται σε δισέλιδες "διδακτικές ενότητες", κάθε μία των οποίων καλύπτει ειδικά πεδία της κλινικής βιοχημείας. Τέσσερα τμήματα συναπαρτίζουν τον πυρήνα του βιβλίου: Εισαγωγή στην κ...

Ιατρική βιοχημεία με μια ματιά

Η "Ιατρική Βιοχημεία με μια Ματιά" προσφέρει μία συνοπτική και προσιτή εισαγωγή σε αυτό το πολύπλοκο θέμα και τη βοήθεια επανάληψης στους φοιτητές Ιατρικής. Ακολουθώντας τον γνωστό τύπο εύκολης χρήσης με μια Ματιά, κάθε θέμα παρουσιάζεται σε δύο σελίδες απλωμένο με γεγονότα κλειδιά συνοδευόμενα από ...

Κλινική βιοχημεία

Το βιβλίο "Lecture Notes: Κλινική Βιοχημεία" παρουσιάζει τη βασική επιστήμη που υποστηρίζει τις συνήθεις χημικές εξετάσεις που χρησιμοποιούνται κατά την κλινική πράξη. Ακολουθεί μια συνδεδεμένη με την πράξη προσέγγιση η οποία επιτρέπει στους φοιτητές της Ιατρικής και στους νέους ιατρούς να: κατανοήσ...

Κλινική χημεία

Το σύγγραμμα "Κλινική χημεία" εκθέτει όσα συμβαίνουν στη χημεία του σώματος όταν προσβάλλεται από ασθένεια. Περιγράφει διαγνωστικές τεχνικές και κλινικές περιπτώσεις για την προσέγγιση των ασθενών. Κάθε κεφάλαιο εξετάζει τις σχετικές βασικές επιστημονικές γνώσεις και τις εφαρμογές τους στην κλινι...

Κλινική βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική παθολογική βιοχημεία

Το βιβλίο αυτό, μοναδικό στο είδος του, δίνει τη δυνατότητα για μια άμεση πρόσβαση στην κατανόηση της σημασίας των βιοχημικών λειτουργιών και διευκρινίζει διεξοδικά τις βιοχημικές ανωμαλίες και τις σχέσεις τους με τις διάφορες ασθένειες. Ακόμα, ένα μεγάλο τμήμα του βιβλίου αφιερώνεται στις ενδοκρινι...

Βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μέθοδοι βιοχημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μέθοδοι βιοχημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μέθοδοι βιοχημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοχημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοχημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοχημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικές αρχές βιοχημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικές αρχές βιοχημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικές αρχές βιοχημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοχημεία

Η Βιοχημεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογών της χημείας σε διάφορους κλάδους βιοεπιστημών. Στο βιβλίο αυτό εκτίθεται η σχέση της βιοχημείας με τις βιοϊατρικές επιστήμες και συγκεκριμένα, η περιεχόμενη ύλη αναφέρεται διεξοδικά και με σαφήνεια στα κυριότερα θέματα που ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...