Βιβλία

Κλαύδιου Πτολεμαίου μαθηματική σύνταξις

Η "Μαθηματική Σύνταξις", η οποία αποτελείται από 13 συνολικά βιβλία, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο έργο του Πτολεμαίου. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του αριστούργημα, το οποίο υπήρξε το Ευαγγέλιο της Αστρονομίας για 1500 έτη και επέδρασε σε ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο όσο ελάχιστα αλλά α...

Υψικλέους: Αναφορικός. Ερατοσθένους: Εις τα αράτου φαινόμενα. Αχιλλέως Τατίου: Περί του παντός.

Το παρόν βιβλίο περιέχει τρία αστρονομικά έργα από τα οποία, το πρώτο κατά σειρά, ο "Αναφορικός" του Υψικλέους, και το τρίτο, το "Περί του παντός" του Αχιλλέως Τατίου, αποτελούν ίσως τμήματα ευρύτερων έργων. Το δεύτερο, το "Εις τα Αράτου φαινόμενα" του Ερατοσθένους, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές δ...

Η αστρονομία των αρχαίων Ελλήνων

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η αστρονομία θεμελιώθηκε και ανδρώθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι, προικισμένοι μ' εκείνα τα προσόντα τα οποία συνιστούν την πνευματική υπεροχή θεμελίωσαν την επιστήμη της αστρονομίας και χάραξαν τις κατευθυντήριες ευθείες πάνω στις οποίες εξακολουθε...

Η μετεωρολογία στην αρχαία Ελλάδα

Το παρόν βιβλίο με τίτλο "Ή μετεωρολογία στην αρχαία Ελλάδα" αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ένα συμπλήρωμα του προηγούμενου βιβλίου μου με τίτλο "Η Αστρονομία των αρχαίων Ελλήνων". Λέω συμπλήρωμα, διότι μέχρι την εποχή του Αριστοτέλους οι δύο αυτές επιστήμες, η Αστρονομία και η Μετεωρολογία, δεν ήταν αν...

Το έργο του Ιππάρχου:

[...] Το βιβλίο διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Ιππάρχου και για τις διάφορες εκδόσεις του παρόντος έργου. Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει το αρχαίο ελληνικό κείμενο, ενώ το τρίτο περιέχει την απόδοση στη νεοελληνική με τις απαραίτητες διευ...

Κλαύδιου Πτολεμαίου μαθηματική σύνταξις

Η "Μαθηματική Σύνταξις", η οποία αποτελείται από 13 συνολικά βιβλία, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο έργο του Πτολεμαίου. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του αριστούργημα, το οποίο υπήρξε το Ευαγγέλιο της Αστρονομίας για 1500 έτη και επέδρασε σε ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο όσο ελάχιστα αλλά α...

Κλαύδιου Πτολεμαίου μαθηματική σύνταξις

Η "Μαθηματική Σύνταξις", η οποία αποτελείται από 13 συνολικά βιβλία, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο έργο του Πτολεμαίου. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του αριστούργημα, το οποίο υπήρξε το Ευαγγέλιο της Αστρονομίας για 1500 έτη και επέδρασε σε ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο όσο ελάχιστα αλλά α...

Κλαύδιου Πτολεμαίου μαθηματική σύνταξις

Η "Μαθηματική Σύνταξις", η οποία αποτελείται από 13 συνολικά βιβλία, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο έργο του Πτολεμαίου. Πρόκειται για ένα μοναδικό στο είδος του αριστούργημα, το οποίο υπήρξε το Ευαγγέλιο της Αστρονομίας για 1500 έτη και επέδρασε σε ολόκληρο τον επιστημονικό κόσμο όσο ελάχιστα αλλά α...

Η προϊστορία του ελληνικού κράτους 24.000 π.Χ. - 5.000 π.Χ.

Αγαπητοί αναγνώστες, το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένα εγχειρίδιο βασισμένο σε επιστημονικά αστρονομικά δεδομένα τα οποία προέρχονται από το ηλεκτρονικό αστρονομικό πρόγραμμα Skyglobe (Ουράνια σφαίρα). Το πρόγραμμα αυτό, ύστερα από πολύμηνη και κοπιαστική εμπειρία και άσκηση, μας έδωσε τ...

Ταλαντόν (Διαστημόπλοιο) Ταϋγέτη

Σε εσάς μύστες του Ταϋγέτου, σε εσάς τους νυχτοσκόπους, ημεροσκόπους, τους αστρονόμους τους ηλιακούς, τους σεληνιακούς, τους αστρικούς και τους γαλαξιακούς αφιερώνω το ιστορικό μικρό έργο του διαστημοπλοίου σας, για να θυμίσω στη νέα γενιά την ύπαρξη του γιγάντιου πολιτισμού σας, όπως εσείς με διδάξ...

Τα έργα του Αυτολύκου του Πιτανέως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα έργα του Αυτολύκου του Πιτανέως "Περί κινουμένης σφαίρας" και "Περί επιτολών και δύσεων" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα έργα του Αυτολύκου του Πιτανέως "Περί κινουμένης σφαίρας" και "Περί επιτολών και δύσεων", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η Μαθηματική Σύνταξις του Πτολεμαίου

Η "Μαθηματική Σύνταξις" του Πτολεμαίου αποτελείται, όπως είναι γνωστό, από 13 βιβλία. Ο παρόν τόμος περιέχει τα τρία πρώτα. Τα υπόλοιπα 10 βιβλία θα εκδοθούν σε τρεις ακόμα τόμους. Το έργο αυτό περιέχει, όπως είναι γνωστό, την "πτολεμαϊκή αστρονομία", δηλαδή όλη σχεδόν τη μέχρι την εποχή του Πτολεμα...

Το έργο του Κλεομήδους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το έργο του Κλεομήδους "Κυκλική θεωρία μετεώρων" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το έργο του Κλεομήδους "Κυκλική θεωρία μετεώρων", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα "Φαινόμενα και Διοσημεία" του Αράτου του Σολέως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα "Φαινόμενα και Διοσημεία" του Αράτου του Σολέως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι "Καταστερισμοί" του Ερατοσθένους του Κυρηναίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι "Καταστερισμοί" του Ερατοσθένους του Κυρηναίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το "Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης" του Αριστάρχου του Σαμίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το "Περί μεγεθών και αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης" του Αριστάρχου του Σαμίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεμίνου του Ροδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεμίνου του Ροδίου "Εισαγωγή εις την σπουδήν των ουρανίων φαινομένων" στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεμίνου του Ροδίου "Εισαγωγή εις την σπουδήν των ουρανίων φαινομένων", μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα φαινόμενα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα φαινόμενα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα φαινόμενα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...