Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Οι κώδικες του Πυθαγόρα

Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 1983, ένας νεαρός μαθητής του λυκείου, ανακαλύπτει ότι υπάρχει μία αντιστοιχία μεταξύ των 27 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου και των αριθμών. Αυτό, θα τον οδηγήσει σε μία διαρκή αναζήτηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα να αποδείξει ότι η ελληνική γλώσσα δεν διαφέρει απ...

Αποδείξεις για τη μαθηματική κατασκευή της ελληνικής γλώσσας

Αγαπητοί αναγνώστες, το παρόν βιβλίον εγράφη μετά από έρευνες δεκαεπτά ετών (1983-2000). Οι έρευνες, επικεντρώθηκαν κυρίως εις την δομήν της Ελληνικής γλώσσης, τον δίσκον της Φαιστού, την κοσμογονία, την έννοια του Θεού, και γενικώς εις την αναζήτησιν της αλήθειας. Το παρόν βιβλίον είναι ένα πρωτοπο...

Η μαθηματική αποκωδικοποίησις της ελληνικής γλώσσης

[...] "Η μαθηματική αποκωδικοποίηση της Ελληνικής γλώσσης" παρουσιάζει νέα στοιχεία συνεχίζοντας την πολυετή έρευνα μου επάνω στη μαθηματική δομή της γλώσσας μας. [...] Εντός των 12 κεφαλαίων του βιβλίου, παρουσιάζονται λεξαριθμικές αποδείξεις πολλών θεωρημάτων της γεωμετρίας, της θεωρίας αριθμώ...

Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης

Το έργο του Ιαμβλίχου "Περί της κοινής μαθηματικής επιστήμης", το οποίο αποτελεί το πρώτο αμιγές βιβλίο στην φιλοσοφία των μαθηματικών, αποτελείται από 35 μικρά κεφάλαια. Το παρόν βιβλίο διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο περιέχει διάφορα εισαγωγικά θέματα: - Τη ζωή και το έργο του Ι...

Πρόκλου:

Το παρόν βιβλίο, το οποίο περιέχει τέσσερις μικρές πραγματείες, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει το διάσημο και λίαν κατανοητό αστρονομικό έργο του Πρόκλου "Περί Σφαίρας", το οποίο αποτελεί μια περίληψη του ευρύτερου αστρονομικού έργου του με τίτλο "Ύποτύπωσις αστρονομικών υποθέσεων"....

Η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας

Εις το παρόν βιβλίον αποκαλύπτονται η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας και ο κώδιξ του Πλάτωνος διά των λεξαρίθμων. Μέσα από μία πληθώρα λεξαριθμικών ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι οι λεξάριθμοι έχουν γνώσιν επί παντός επιστητού. Παρουσιάζονται αποδείξεις σχετικώς με την γνώσιν των λεξαρίθμων διά το γ...

Διαβάζοντας τον Ευκλείδη

Τα "Στοιχεία" του Ευκλείδη είναι το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο επιστημονικό σύγγραμμα. Σήμερα, 2.300 χρόνια μετά τη συγγραφή του, εξακολουθεί να αποτελεί το αδιαμφισβήτητο πρότυπο γραφής μαθηματικού, αν όχι και γενικότερα επιστημονικού, κειμένου. Αξίζει, λοιπόν, όχι μόνο οι μαθηματικοί αλλά...

Αρχαίοι Ρόδιοι μαθηματικοί και αστρονόμοι

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται για πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που το η ζωή και το έργο των αρχαίων Ροδίων μαθηματικών και αστρονόμων παρουσιάζεται συνολικά (μεταφρασμένο και σχολιασμένο σε περίληψη) καθώς και αναλύεται η συμβολή τους στην επιστήμη. Περιεχόμενα: Κεφάλαιο 1ον: Άτταλος ο Ρόδιος Ε...

Γεμίνος ο Ρόδιος

Πρόκειται για ένα βιβλίο που εκδίδεται για πρώτη φορά και για πρώτη φορά καταγράφεται συνολικά (μεταφρασμένο και σχολιασμένο) το έργο του Γεμίνου του Ροδίου (μαθηματικού και αστρονόμου του 1ου-2ου αιώνα π.Χ. καθώς και γίνεται, με επιστημονικά επιχειρήματα και ισχυρές ενδείξεις, η σύνδεση του ονόματο...

Τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων

[...] Η παρουσίαση των έργων των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών που επιχειρείται με σωστό τρόπο στο βιβλίο του Ευάγγελου Σπανδάγου έρχεται να υπενθυμίσει σε κάθε επιστήμονα των θετικών επιστημών ότι πρέπει να γνωρίζει τις ρίζες της επιστήμης του και κάτω από το πρίσμα η ανάγνωση του βιβλίου αποτελεί έν...

Αρχιμήδους κύκλου μέτρησις

Tο κύριο θέμα του βιβλίου είναι η διεξοδική πραγμάτευση του έργου του Αρχιμήδους "Κύκλου Μέτρησις" (Παράθεση του αρχαίου κειμένου - Μεταγλώττισή του στη νεοελληνική - Επεξηγήσεις και σχόλια - Επικουρικά βοηθήματα κ.λπ.) Επιπροσθέτως παρατίθεται και μια συνοπτική σκιαγράφηση του συγγράμματος του μαθη...

Αναγνωστικό αρχαίων ελληνικών μαθηματικών

Το "Αναγνωστικό Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών" αποσκοπεί αφ' ενός μεν σε μια προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας μέσα από τα αρχαιοελληνικά μαθηματικά έργα και αφετέρου σε μια πρώτη γνωριμία, μη ειδικών αναγνωστών, με εργασίες 18 έγκριτων μαθηματικών της Αρχαίας Ελλάδας. Το βιβλίο περιέχει 15 ο...

Περί πολυγώνων αριθμών

Συνεχίζοντας τη σειρά των έργων των αρχαίων ελλήνων μαθηματικών και αστρονόμων, ο Ευάγγελος Σπανδάγος εκδίδει το σωζόμενο, στα αρχαία ελληνικά, μέρος του έργου "Περί πολυγώνων αριθμών" του Διοφάντου. Πρόκειται για τέσσερις προτάσεις -η τέταρτη πρόταση αποτελείται από τέσσερις άλλες προτάσεις- με δύσ...

Νικόμαχος

Τα έργα ενός από τους πιο γνωστούς μαθηματικούς της αρχαιότητας. Η "Αριθμητική εισαγωγή" είναι σύνοψη όλων των γνώσεων που είχε κατακτήσει κατά καιρούς ο πυθαγορισμός στον τομέα της αριθμητικής. Το "Αρμονικόν εγχειρίδιον" είναι εισαγωγή στη θεωρία της μουσικής. Τα "Θεολογούμενα της αριθμητικής" με...

Το άπειρο στην αρχαία Ελλάδα και τα παράδοξα του Ζήνωνος

Το παρόν βιβλίο χωρίζεται σε δύο κεφάλαια: "Το άπειρο στην αρχαία Ελλάδα" και "Ο Ζήνων ο Ελεάτης και τα παράδοξά του". Τα δύο αυτά κεφάλαια συνιστούν μία ενότητα λόγω του συνδετικού τους κρίκου που είναι το "άπειρο". Άλλωστε είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τα επιχειρήματα του Ζήνωνος είναι συνυφασμέ...

Η κρίση των αρχών των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και η υπερνίκησή της

Ο Heinrich Scholz (1879 - 1940) φιλόσοφος και μαθηματικός, ήταν καθηγητής της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Munster της Γερμανίας. Παράλληλα υπήρξε ένας βαθύς μελετητής των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου στηρίζεται στα συμπεράσματα τριών φροντιστηρίων τα οποία διορ...

Η χρυσή τομή στην αρχαία Ελλάδα

Το πρόβλημα της διαιρέσεως ενός ευθυγράμμου τμήματος σε άκρο και μέσο λόγο, εκτός από τις εφαρμογές του σε διάφορες γεωμετρικές κατασκευές, παρουσιάζει μια αισθητική ιδιαιτερότητα με αποτέλεσμα να έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες σχετικό με τις εφαρμογές του λόγου της διαιρέσεως αυτής. Φυσικό αν παρα...

Η μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως

Ως σημαντικό γεγονός για τη μαθηματική κοινότητα πρέπει να χαιρετισθή η έκδοση και του δεύτερου τόμου της Συναγωγής του Πάππου του Αλεξανδρέως, με μετάφραση και σχόλια του μαθηματικού Ευάγγελου Σπανδάγου, στη σειρά των αρχαίων μαθηματικών κειμένων του εκδοτικού οίκου "Αίθρα". Ο Πάππος, ο οποίος ήκμ...

Η μαθηματική συναγωγή του Πάππου του Αλεξανδρέως

Με την κυκλοφορία του παρόντος τέταρτου και τελευταίου τόμου ολοκληρώνεται η έκδοση της "Συναγωγής" του Πάππου του Αλεξανδρέως, με απόδοση στη νεοελληνική και σχόλια του μαθηματικού Ευαγγέλου Σπανδάγου, στη σειρά των αρχαίων μαθηματικών κειμένων του εκδοτικού οίκου του "Αίθρα". Το πόσο σημαντικό γεγ...

Το παρόν έργο του Θέωνος του Σμυρναίου μνημονεύεται εκτενέστατα από τους ιστορικούς των μαθηματικών διότι δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την αριθμητική των Πυθαγορείων, αλλά και τη μουσική και την αστρονομία διαφόρων περιόδων της αρχαίας Ελλάδος. Το έργο διαιρείται σε τέσσερις ενότητες: Στην "...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...