Βιβλία

May I Help you?

Στις µέρες µας, οι ολοένα αυξανόµενες εργασιακές απαιτήσεις καθώς και η πίεση για πληρέστερη κάλυψη των αναγκών στον τοµέα των τουριστικών επιχειρήσεων έχουν κάνει τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη, αν όχι υποχρεωτική. Όλοι οι εργαζόµενοι στους διάφορυς τοµείς που ασχολούνται µε τον Τουρισµό,...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...