Βιβλία

Ιστορία της Ελευσίνας: Από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα

Η "Ιστορία της Ελευσίνας από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα" απευθύνεται στον αναγνώστη που θέλει να γνωρίσει τους σημαντικότερος σταθμούς της εξέλιξής της, τα κυριότερα γεγονότα που τη μετέβαλαν, όπως το είχε προβλέψει λόγιος του περασμένου αιώνα, "από χωρίον αλιέων εις σφύζουσαν βιομηχανικήν πό...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...