Βιβλία

Το περιβάλλον σε 100 λέξεις

[...] Αναπόφευκτα, σ' αυτές τις σελίδες επιλέγονται και καταγράφονται ορισμένες από τις χιλιάδες λέξεις της ζωής, υπογραμμίζοντας έτσι την πολλαπλότητα των ερωτημάτων στα οποία πρέπει να απαντήσουμε σχετικά με το περιβάλλον. Χωρίς να τους αποφεύγουν, οι συγγραφείς, εξαιτίας της έλλειψης χώρου, δεν μ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...