Βιβλία

Θεμελιώδεις έννοιες στη βιοστατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεμελιώδεις έννοιες στη βιοστατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεμελιώδεις έννοιες στη βιοστατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία βιοστατιστικής

Η προγραμματισμένη ύλη του εγχειριδίου περιλαμβάνει τις βασικές στατιστικές έννοιες και μεθοδολογίες που είναι απαραίτητες σε όσους εκπαιδεύονται και επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν στους κλάδους της Ιατρικής, Οδοντιατρικής και σε άλλα συναφή επαγγέλματα. Το μεγαλύτερο μέρος της ύλης αναφέρεται σε θέμ...

Έξι μαθήματα στατιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έξι μαθήματα στατιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έξι μαθήματα στατιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοστατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοστατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοστατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοστατιστική

Σήμερα, σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, η ικανότητα χειρισμού των στατιστικών μεθόδων αποτελεί εξαιρετικής χρησιμότητας εργαλείο για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Ιδιαίτερα για τις επιστήμες της υγείας, η στατιστική ανάλυση αποτελεί ουσιώδες συστατικό της επιστημονικής εκπαίδευσης. Τα περιστα...

Αρχές βιοστατιστικής

Το βιβλίο "Αρχές Βιοστατιστικής " των Pagano και Gauvreau απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές στο χώρο της υγείας που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τις έννοιες της Βιοστατιστικής. Θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο βοήθημα και για όλους τους επιστήμονες υγείας, ιατρούς και νοσηλευτές, απαραίτητο για τις...

Βιοστατιστική

Η Βιοστατιστική βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της σύγχρονης Ιατρικής και των παράλληλων προς αυτήν επιστημών. Περισσότερο από το 90% των δημοσιευόμενων εργασιών σε έγκυρα και γενικά βιοϊατρικά περιοδικά επικαλούνται βιοστατιστικές έννοιες ή χρησιμοποιούν βιοστατιστικές μεθόδους. Επιπλέον, ο στ...

Αρχές βιοστατιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές βιοστατιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές βιοστατιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις βιοστατιστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις βιοστατιστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις βιοστατιστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...