Βιβλία

Αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων

Περιέχει: - Γνώσεις Γενικής Παιδείας - Αριθμητικό Συλλογισμό - Γλωσσικό Συλλογισμό - Ειδικές Ικανότητες - Τεθέντα θέματα. Στα πλαίσια εφαρμογής μίας ευρύτερης πολιτικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, με στόχο την αλλαγή λειτουργίας του Δημοσίου Τομέα, ανακοινώθηκε σ...

Εγχειρίδιο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους

Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους υποψήφιους του διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Φιλοδοξεί να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες αποφοίτων διαφορετικών σχολών και επιστημονικών κατευθύνσεων των ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν δικαίωμα συμμετοχής ...

Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση

Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να εξετάσουν τον εαυτό τους σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται δε κυρίως σε εκείνους που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πρόσληψης στην ΕΕ που διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την Ευρωπαϊκή Υπηρε...

Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση

Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να εξετάσουν τον εαυτό τους σε θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνεται δε κυρίως σε εκείνους που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πρόσληψης στην ΕΕ που διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από την Ευρωπαϊκή Υπηρε...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...