Βιβλία

Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα

Η ΤΕGoVA (Ένωση Εκτιμητικών Οργανισμών της Ευρώπης) είναι ένας διεθνής Οργανισμός με έδρα τις Βρυξέλλες, που εκπροσωπεί τους Εκτιμητές από όλες σχεδόν τις Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έχει και παρατηρητές από άλλες χώρες. Από την ίδρυση της, το 1977, έθεσε ως στόχο της, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εκτιμητι...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...