Βιβλία

Χιούμορ, επικοινωνία, πολιτική: Η μηχανή Μπέκετ

"Ο Δρ Θωμάς Τσακαλάκης είναι άξιος συγχαρητηρίων για το γεγονός ότι ανακάλυψε μία καινοφανή και ενδιαφέρουσα γωνία διείσδυσης στο έργο του Samuel Beckett. Τα επιχειρήματα που αναπτύσσει ο Τσακαλάκης είναι ιδιαιτέρως πειστικά". (Simon Critchley, φιλόσοφος, καθηγητής στο The New School, New York) ...

Beckett's Humotopia

Is the structure of Beckett's theatrical universe "turtles all the way down" or "gods all the way up"? How does a figurative elephant that avails itself of the facilities pertain to the humor in Beckett's drama? Can yet another monograph on one of the greatest (and, thus, most exhaustively studied) ...

Το ακατονόμαστο θέατρο του Σάμουελ Μπέκετ

Η μπεκετική λογοτεχνία τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει εξελιχθεί σε πεδίο κριτικής διαμάχης. Η διαμάχη αυτή ανέδειξε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της αμφισημίας, της παραδοξολογίας, των αντιθέσεων, του γλωσσικού παιχνιδιού. Στη σύγχρονη προσέγγιση τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνουν τον "ακατονόμαστο" χαρακ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...