Βιβλία

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Είναι καιρός να επανεξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα ψηφιακά ηλεκτρονικά. Αρχικά τα ψηφιακά ηλεκτρονικά ήταν μια θεωρητική επιστήμη, αλλά σήμερα είναι χειροπιαστή εφαρμόσιμη τεχνολογία που μπορεί να διδαχτεί χρησιμοποιώντας μια πρακτική προσέγγιση. Τα "Ψηφιακά ηλεκτρονικά: Μια πρακτ...

Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων

Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στις βασικές αρχές της ψηφιακής σχεδίασης, συνδυάζοντας τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις με την πειραματική διαδικασία εφαρμογής τους. Αυτό αποτελεί άλλωστε και το ζητούμενο αυτής της δουλειάς που έρχεται να καλύψει ένα κενό, που υπάρχει στη σχετική ελληνική βιβλι...

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά χρησιμοποιούνται στη σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων σε ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές ΑΕΙ και σπουδαστές ΤΕΙ και ο βασικός σκοπός του είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες και η κατανόηση, η εμπέδωση και η εφαρμογή βασικών αρχών...

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

[...] Πιθανόν, στο βιβλίο αυτό θα βρείτε περισσότερα θέματα από όσα μπορούν να καλυφθούν σε μία διδακτική περίοδο. Αυτή η εκτεταμένη περιοχή θεμάτων δίνει τη δυνατότητα στο βιβλίο να εξυπηρετήσει πολλά τεχνολογικά προγράμματα. Για παράδειγμα μερικά από τα θέματα που αφορούν μαθηματικά, άλλα που είνα...

Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής

Τέσσερις αναγνωρισμένοι πανεπιστημιακοί και συγγραφείς συνδυάζουν τις γνώσεις και τα ταλέντα τους για να δημιουργήσουν ένα μοναδικό βιβλίο, που προσφέρει στον αναγνώστη μια σαφή, κατανοητή και απόλυτα σύγχρονη εικόνα της θεωρίας και της πράξης της σχεδίασης ψηφιακών κυκλωμάτων. Χαρακτηριστικά το...

Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων CMOS

Είναι γνωστό ότι την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης τεχνολογίας VLSI αποτελεί η τεχνολογία CMOS. Σε αυτήν οφείλεται η πρόοδος στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και σε αυτήν βασίζεται και η σύγχρονη τεχνολογία που ενσωματώνει τις νανο-ηλεκτρονικές διατάξεις και τα νανοκυκλώματα, που θα κυ...

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Η τεχνολογία κατασκευής κυκλωμάτων CMOS ακολουθεί αλματώδεις ρυθμούς εξέλιξης. Με τις ελάχιστες διαστάσεις στοιχείων να πλησιάζουν πλέον την περιοχή των 100 nm, τα κυκλώματα γίνονται πιο σύνθετα, γεγονός που αποτελεί μεγάλη σχεδιαστική πρόκληση. Παράλληλα, αυτή η είσοδος στην περιοχή διαστάσεων μι...

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Το βιβλίο "Ψηφιακά ηλεκτρονικά", 5η έκδοση είναι σχεδιασμένο για να χρησιμοποιηθεί από φοιτητές που γνωρίζουν για πρώτη φορά το αντικείμενο της ψηφιακής ηλεκτρονικής. Ως προαπαιτούμενες γνώσεις θεωρούνται τα γενικά μαθηματικά και η γνώση της λειτουργίας απλών κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Τα ψηφιακά...

Ψηφιακά κυκλώματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά κυκλώματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά κυκλώματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά ηλεκτρονικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά ηλεκτρονικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά ηλεκτρονικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά ηλεκτρονικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανάλυση και σχεδίαση ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά ηλεκτρονικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά ηλεκτρονικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά ηλεκτρονικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά ηλεκτρονικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ψηφιακά ηλεκτρονικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ψηφιακά ηλεκτρονικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ψηφιακά ηλεκτρονικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...