Βιβλία

Συνταγματική ιστορία της Ελλάδας (1821-2001)

Από το σχέδιο του Ρήγα Φερραίου έως τα Συντάγματα του 1821 και από τα Συντάγματα της μοναρχίας μέχρι τα συντακτικά κείμενα της "κυβέρνησης του Βουνού" στο σημερινό Σύνταγμα και τις αναθεωρήσεις του Η Συνταγματική Ιστορία της Ελλάδας (1821-2001) είναι χρήσιμη, όχι μόνο στους νομικούς ή πολιτικούς ...

Τα ελληνικά συντάγματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ελληνικά συντάγματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ελληνικά συντάγματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Introduction to the Constitutional History of Modern Greece

Με την παρούσα έκδοση το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προσφέρει στο κοινό ένα έργο δυσεύρετο, ακόμη και στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Το βιβλίο του Νικόλαου Καλτσά, "Introduction of the Constitutional History of Modern Greece", συνιστά σπάν...

Ελληνική συνταγματική ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνική συνταγματική ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνική συνταγματική ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνική συνταγματική ιστορία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εγχειρίδιο συνταγματικής ιστορίας της Ελλάδας. Γεννήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος της Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας του Τμήματος Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τις συνταγματικές εξελίξεις από το σχέδιο Συντάγματος το...

Η απονομή της δικαιοσύνης στην ελληνική συνταγματική ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η απονομή της δικαιοσύνης στην ελληνική συνταγματική ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η απονομή της δικαιοσύνης στην ελληνική συνταγματική ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επτάνησος πολιτεία 1803

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επτάνησος πολιτεία 1803 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επτάνησος πολιτεία 1803, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η μετάβαση στη δημοκρατία και το σύνταγμα του 1975

Στο βιβλίο αυτό ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κασιμάτης αναπτύσσει τη συνταγματική μεταβολή του 1974-1975. Παρουσιάζονται τα γεγονότα που ακολούθησαν την κατάρρευση του δικτατορικού καθεστώτος, οι χειρισμοί της "Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος", οι εργασίες της "Ε΄ Αναθεωρητικής...

Επτάνησος πολιτεία 1803

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επτάνησος πολιτεία 1803 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επτάνησος πολιτεία 1803, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος (1822-2001)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος (1822-2001) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορική εξέλιξη των διατάξεων του συντάγματος (1822-2001), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η κρατική εξουσία εις την επαναστατημένην Ελλάδα

Η επαναστατημένη Ελλάς, δια των Συνταγμάτων της, αλλά και των Διακηρύξεων των Εθνοσυνελεύσεών της, απεδείκνυεν ότι ο Αγών της ήτο εθνικοαπελευθερωτικός και μόνον. Αγών ενός Λαού υποδούλου προς ανάκτησιν της Ελευθερίας του και αποκατάστασιν του Δικαίου. Ειδικώτερον, η απόδοσις των ατομικών και πολιτι...

Δημοκρατικοί θεσμοί και πολιτικός λόγος στην ελληνική συνταγματική ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημοκρατικοί θεσμοί και πολιτικός λόγος στην ελληνική συνταγματική ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημοκρατικοί θεσμοί και πολιτικός λόγος στην ελληνική συνταγματική ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνοπτική πολιτική και συνταγματική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνοπτική πολιτική και συνταγματική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνοπτική πολιτική και συνταγματική ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1975/1986

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1975/1986 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ελληνικά συντάγματα 1822-1975/1986, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...