Βιβλία

Οι Αλβανοί και το μέλλον αυτών εν τω ελληνισμώ

Η Ανατολική Κρίση του 1875-78, η ίδρυση της Λίγκας της Πρισρένης, δηλαδή η επίσημη εμφάνιση του αλβανικού εθνικισμού με επίκεντρο το Κόσοβο (τον Ιούνιο του 1878), το Συνέδριο ειρήνης του Βερολίνου και η σύσταση βουλγαρικού κράτους θορύβησαν τους ιθύνοντες του ελληνισμού. Το πολιτικό αυτό δοκίμιο του...

Αλβανικαί μελέται

Ο Παναγιώτης Κουπιτώρης παραθέτει τις απόψεις όλων των προγενέστερων συγγραφέων που πραγματεύτηκαν την καταγωγή της γλώσσας και της φυλής των Αλβανών. Κινούμενος στα ίδια πλαίσια με τον Θ. Πασχίδη, ο Κουπιτώρης τεκμηριώνει τη "μεγίστη" συγγένεια Ελλήνων και Αλβανών σε γλωσσικό επίπεδο, θεωρώντας την...

Οι Αλβανοί κατά την κυρίως Ελλάδα και την Πελοπόννησον

Οι "Αλβανοί" του Μιχαήλ Λαμπρυνίδη είναι μία από τις πρώτες απόπειρες ιστορικής σύνθεσης για τον αλβανικό εποικισμό του νοτιοελλαδικού χώρου κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Ο λόγιος συγγραφέας, μέλος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τοποθετεί την πρώτη αλβανική εγκατάστασ...

Περί της αυτοχθονίας των Αλβανών ήτοι Σκιπιτάρ

Ο δάσκαλος Νικόλαος Νικοκλής (γεν. Κοζάνη 1818), κάνει επισκόπηση των αρχαίων και νεώτερων θεωριών και καταθέτει τη δική του άποψη για την καταγωγή των Αλβανών. Με την πραγματεία αυτή ο Νικοκλής αναγορεύτηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας στη βασιλική Ακαδημία του Gοttingen της Γερμανίας. Ο Έλληνας συγγραφ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...