Βιβλία

Wörterbuch Recht: Griechisch - Deutsch, Deutsch - Griechisch

Το έργο αναπτύχθηκε από την ανάγκη για ένα λεξικό το οποίο θα περιέχει πρακτικές, σύγχρονες ρίζες των λέξεων, έτσι ώστε κάθε μεταφραστής δικηγόρος των νομικών κειμένων να βρίσκει εκεί μια αξιόπιστη βοήθεια. Το λεξιλόγιο επικεντρώνεται στην περιοχή του αστικού και του εμπορικού δικαίου. Οι συγγραφεί...

Εγχειρίδιο γερμανικής νομικής ορολογίας

Το εγχειρίδιο αυτό έχει ως σκοπό να βοηθήσει και να διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόηση νομικών κειμένων και διαλέξεων στην γερμανική γλώσσα, και είναι το αποτέλεσμα της πολυετούς εργασίας της συγγραφέως ως καθηγήτριας της Γερμανικής Νομικής Oρολογίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe της Θεσσα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...