Βιβλία

Η εξέλιξη του λιμένος Πειραιώς κατά τον 20ό αιώνα

Με τον τίτλο "Η εξέλιξη του λιμένος Πειραιώς κατά τον 20ό αιώνα", ο Γιώργος Ανωμερίτης συνέγραψε τα κείμενα, επεξεργάσθηκε το αρχειακό υλικό και επιμελήθηκε μια έκδοση, μέσα από την οποία διαχέεται η ιστορία του λιμανιού από το 1911 έως το 2011. Σε μια καλαίσθητη έκδοση, η οποία αφιερώνεται στου...

Λιμενικός σχεδιασμός

Το θεµατολόγιο του βιβλίου του Αν. Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιά Κωνσταντίνου Χλωµούδη είναι µια πρωτότυπη συµβολή στην βιβλιογραφία του τοµέα των µεταφορών και ιδιαίτερα στη συµβολή των λιµανιών για την ύπαρξη ολοκληρωµένων και ανταγωνιστικών µεταφορικών συστηµάτων....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...