Βιβλία

Μικρό λεξικό των Ψαλμών

[...] Για πολλούς ανθρώπους σήμερα η πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις ιδέες του Ψαλτηρίου είναι δύσκολη. Η χρονική απόσταση ανάμεσα στον Ψαλμωδό και το σύγχρονο άνθρωπο, ο διαφορετικός κόσμος μέσα στον οποίο ζει ο ποιητής με τις αντιλήψεις και τις παραθέσεις της εποχής και ακόμη η εξέλιξη της γλώσσα...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...