Βιβλία

Εφαρμογές πληροφορικής στη ναυτιλία

Στον τόμο αυτό παρουσιάζονται λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της ρύπανσης και απορρύπανσης των ακτών από πετρελαιοειδή. Παρέχουν οπτική αναπαράσταση της εξέλιξης φαινομένων ρύπανσης, χρησιμοποιώντας μοντέλα που επιλέγονται από μια πλειάδα διαθέσιμων. Προβλέπουν τη διασπορά σύνθετω...

Εφαρμογές πληροφορικής στη ναυτιλία

Στο βιβλίο παρουσιάζονται εφαρμογές της Πληροφορικής που επιλύουν προβλήματα ιδιαίτερης σημασίας για τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές. Σχολιάζονται βασικά στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων και αναφέρονται συνοπτικά τα σχετικά με την Ψηφιακή Τεχνολογία, το Ψηφιακό Πλοίο και την Ψηφιακή Επιχείρηση, καθώς και...

Ιστορία, γεωγραφία και στρατηγική της ναυτικής ισχύος

Η Ναυτική Ισχύς συνδέεται αρρήκτως με την Εθνική Ισχύ, την προστασία των εθνικών συμφερόντων και την επιτυχέστερη αντιμετώπιση του «διλήμματος ασφαλείας» ενός κράτους. Παρ' ημίν, ο Ελληνικός Πολεμικός Στόλος υπήρξε το κύριο διαπραγματευτικό όπλο του Ελευθερίου Βενιζέλου, προκειμένου να γίνει η Ελλάς...

Έλεγχος ποιότητας στην ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο

Ο Α΄ τόμος του βιβλίου αυτού το 2005 σημείωσε την τρίτη του έκδοση και είχε συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις του ISM Code το 2002. Ο Α΄ τόμος έδωσε έμφαση λίγο-πολύ στο θεωρητικό πλαίσιο του ISM Code και στον ίδιο τον Κώδικα. Πιστεύαμε ότι υπήρχε κενό στην επεξεργασία του ISM Code στον Α΄ τόμο και μι...

Η ενασχόληση με τη θάλασσα, για λόγους αναψυχής ή επαγγελματικούς, συνεπάγεται ασφαλώς και ύπαρξη προβλημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Προβλημάτων τα οποία πρέπει ν'αντιμετωπισθούν σωστά και υπεύθυνα, ώστε το ταξίδι να μην καταλήξει σε δυσάρεστη περιπέτεια. Ο ερασιτέχνης ναυτιλλόμενος - δικηγόρος, κα...

Ναυτιλιακή θεωρία και επιχειρηματικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτιλιακή θεωρία και επιχειρηματικότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτιλιακή θεωρία και επιχειρηματικότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτιλιακή οικονομική γεωγραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο ναυτολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο ναυτολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο ναυτολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασικές αρχές της ναυτιλιακής επιστήμης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικές αρχές της ναυτιλιακής επιστήμης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικές αρχές της ναυτιλιακής επιστήμης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος ποιότητας στην ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο

Το βιβλίο αυτό με τίτλο "Έλεγχος ποιότητας στην ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο" ήταν το πρώτο που εκδόθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία, από όσο γνωρίζουμε το έτος 1997. Το θέμα της Ποιότητας στην Ναυτιλία δεν ήταν και πριν την έκδοση του βιβλίου αυτού εντελώς άγνωστο. Πολλές εταιρείες, κυρίως μ...

Αβάκιο εύρεσης διεθνών κανόνων προς αποφυγή σύγκρουσης στη θάλασσα

Το αβάκιο είναι μια πρωτότυπη κατασκευή για να βρίσκεις γρήγορα τους διεθνείς κανόνες προς αποφυγή συγκρούσεως . Απλά, με μια στροφή του έξω δίσκου , και από τα ανοίγματα του σου παρουσιάζονται τα σχήματα με τις ερμηνείες τους ....

Σχοινιά και κόμποι

Ένας οδηγός για σχοινιά και συρματόσχοινα , με τις χρήσεις τους και τους κανόνες ασφαλείας . -Συγκεντρώνει σε ένα αυτοτελές κείμενο ότι χρειάζεται να ξέρει κάποιος για την αγορά , χρήση και συντήρηση των σχοινιών όλων των διαστάσεων και τύπων -Απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες ναυτικούς, όσο κ...

Η ελληνική τριήρης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική τριήρης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική τριήρης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος ποιότητος στη ναυτιλιακή επιχείρηση και στο πλοίο

- Μαθήματα από την πρακτική εφαρμογή του ISM Code - Τροποποιήσεις του ISM Code από το 2001-02 (σχέδιο απόφασης ΙΜΟ) - IMO Guidelines...

Σερφιώτες καραβοκύρηδες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σερφιώτες καραβοκύρηδες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σερφιώτες καραβοκύρηδες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα ελληνικά ιστιοφόρα καΐκια του 20ού αιώνα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα ελληνικά ιστιοφόρα καΐκια του 20ού αιώνα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα ελληνικά ιστιοφόρα καΐκια του 20ού αιώνα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ναυτική τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οδηγός διαχείρισης γέφυρας πλοίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός διαχείρισης γέφυρας πλοίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός διαχείρισης γέφυρας πλοίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...