Βιβλία

Βιωματικές δράσεις. Ερευνητικές εργασίες. Ειδική θεματική δραστηριότητα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει βιωματικές δράσεις σε Γυμνάσιο, ερευνητικές εργασίες σε Λύκειο και ειδική θεματική δραστηριότητα σε ΕΠΑ.Λ, καθώς και στους μα- θητές που θα τις πραγματοποιήσουν. Το βιβλίο αποτελείται βασικά από τρία μέρη: - Το Α΄ μέρος, το γενικό, πε...

Ερευνητικές εργασίες λυκείου με χρήση εργαλείων ΤΠΕ

Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τα στάδια εκπόνησης των ερευνητικών εργασιών. Μέσα από τις ενότητες του βιβλίου, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, μπορούν να ενημερωθούν μεθοδικά για θέματα που αφορούν στην οργάνωση της διαδικασίας και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Το β...

Ερευνητική εργασία Β΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο Ερευνητική Εργασία Β΄ Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει: - Κατατοπιστικές γνώσεις για όλα τα στάδια υλοποίησης της Ερευνητικής Εργασίας. - Αναλυτικές οδηγίες για όλα τα βήματα συγγραφής της Ερευνητικής Έκθεσης. - Διεξοδικές συμβουλές για την αναζήτηση πληροφοριών σε διαδίκτυο και βιβλιοθήκ...

Ερευνητική εργασία Α΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο "Ερευνητική εργασία Α΄ λυκείου" αποτελεί ένα εξαιρετικά πλήρες και λειτουργικό βοήθημα μελέτης για το αντίστοιχο μάθημα. Έχει συγγραφεί με μεγάλη φροντίδα για τις μαθήτριες και τους μαθητές αυτής της τάξης με σκοπό να τους προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη στήριξη, ώστε να ανταποκριθούν με επ...

Ερευνητική εργασία Α΄ λυκείου

Η εισαγωγή της Ερευνητικής Εργασίας στην ελληνική εκπαίδευση αποτελεί καινοτομία και δημιουργεί νέες απαιτήσεις για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στόχος αυτού του βιβλίου είναι να προσφέρει στους υποψήφιους ερευνητές τα κατάλληλα εργαλεία αλλά και τη μεθοδολογία, ώστε να συντάξουν με τον ...

Εισαγωγή στην ερευνητική εργασία για το λύκειο και τα ΑΕΙ/ΤΕΙ

Με το θεσμό του Νέου Λυκείου και τις μεταρρυθμίσεις στα ΑΕΙ / ΤΕΙ, πολλά θα αλλάξουν στη Β/θμια και Γ/θμια εκπαίδευση. Το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας που εισάγεται στο Λύκειο οδηγεί τους μαθητές σε νέα και ενδιαφέροντα μονοπάτια, αυτά της έρευνας και της παραγωγής γνώσης. Με την έρευνα επιχει...

Ερευνητική εργασία Α΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο "Ερευνητική εργασία Α΄ λυκείου" αποτελεί ένα εξαιρετικά πλήρες και λειτουργικό βοήθημα μελέτης για το αντίστοιχο μάθημα. Έχει συγγραφεί με μεγάλη φροντίδα για τις μαθήτριες και τους μαθητές αυτής της τάξης με σκοπό να τους προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη στήριξη, ώστε να ανταποκριθούν με επ...

Ερευνητικές εργασίες λυκείου

Βοήθημα για τις ερευνητικές εργασίες που καθιερώνονται από τον Σεπτέμβριο 2011 στο Λύκειο. Περιλαμβάνει μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...