Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Στο βιβλίο αυτό έχουν ανθολογηθεί μεταφρασμένα φιλοσοφικά κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ποιητικά ή πεζά. Μέσα από τα κείμενα αυτά, παρακολουθούμε τον φιλοσοφικό στοχασμό της αρχαιότητας, όπως αναπτύχθηκε στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου από τον 6ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 6ο αι. μ.Χ., ...

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές φιλοσοφίας Β΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές φιλοσοφίας Β΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ γενικού λυκείου

Κεντρική επιδίωξη του βιβλίου αυτού είναι να μυήσει τον αναγνώστη στη φιλοσοφική προβληματική ευμέθοδα. Ειδικότερα, υποδεικνύει μοντέλα που αναδεικνύουν διαφορετικές οπτικές στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης της φιλοσοφίας, παρουσιάζει τις θεματικές ενότητες με διαγραμματικό τρόπο, περιλαμβάνε...

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα στο σχολικό εγχειρίδιο Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων της Γ’ Γυμνασίου. Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν όσο το δυνατό πληρέστερα τα φιλοσοφικά ζητήματα που θίγονται στα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου και τις φιλοσοφικές απόψεις π...

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για το νέο σχολικό βιβλίο Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου. Ερμηνεύει με σύντομο, περιεκτικό και απλό τρόπο τα φιλοσοφικά κείμενα του σχολικού βιβλίου, ώστε να διευκολύνει τους μαθητές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Με σύντομο και απλό τρόπ...

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Βοήθημα για το νέο σχολικό βιβλίο. Περιέχει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του βιβλίου του μαθητή. ...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου

Σκοπός του σχολικού βιβλίου "Αρχές Φιλοσοφίας" είναι να καταδείξει ότι η Φιλοσοφία είναι ένα σύνολο από ερωτήματα ή προβληματισμούς που θέτει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος και αφορούν τη σχέση του ίδιου με τον εαυτό του, με τους άλλους, με τη φύση, με το σύμπαν και με τον θεό. Όλα αυτά τα ερωτήματα οι φ...

Φιλοσοφικά κείμενα Γ΄ γυμνασίου

Το Βιβλίο "Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων" επιχειρεί να φέρει τους μαθητές του Γυμνασίου σε μια πρώτη επαφή με την φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών. Βασικός του στόχος είναι να αναλύσει τις υπάρχουσες φιλοσοφικές έννοιες με τρόπο απτό και κατανοητό, ώστε τα παιδιά να εκτιμήσουν και να...

Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Περιλαμβάνονται: - Απαντήσεις στις ερωτήσεις της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου - Ερωτήσεις στην εισαγωγή κάθε κεφαλαίου Σε κάθε διδακτική ενότητα: Α. Διδακτικοί στόχοι Β. Κείμενα Γ. Αναλυτικο-συνθετική ερμηνεία του κειμένου - Ερωτήσεις γενικής προσέγγισης - Ερωτήσεις κατανόησης κα...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου

Το βιβλίο έχει σκοπό να σε βοηθήσει να προσεγγίσεις αποτελεσματικά το μάθημα "Αρχές Φιλοσοφίας" της Β΄ λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης. Η ανάλυση κάθε ενότητας γίνεται με ιδιαίτερη μεθοδολογία και περιλαμβάνει: - τα κύρια σημεία της ενότητας - απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Επ...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ γενικού λυκείου

Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν προσπαθεί να υποκαταστήσει το σχολικό βιβλίο ούτε φυσικά την άμεση πρόσβαση στα ίδια τα φιλοσοφικά κείμενα. Προσπαθεί απλώς να παρουσιάσει τα βασικά σημεία της ύλης του μαθήματος και να προσφέρει ενδεικτικές απαντήσεις στα ερωτήματα που περιλαμβάνονται και στο Βιβλίο του μ...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου

Το βοήθημα για τις Αρχές φιλοσοφίας έχει γραφτεί με πρωταρχικό στόχο να αρθούν οι όποιες δυσχέρειες δομής και περιεχομένου του σχολικού εγχειριδίου με διεξοδική ανάλυση όλων των κεφαλαίων και εκτενείς απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα και τα θέματα προς συζήτηση του σχολικού βιβλίου. ...

Φιλοσοφικός λόγος Γ΄ λυκείου

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι διδασκόμενες ενότητες από τον Πρωταγόρα και την "Πολιτεία" του Πλάτωνα και από τα "Ηθικά Νικομάχεια" και τα "Πολιτικά" του Αριστοτέλη. ...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου

Το βιβλίο αυτό περιέχει αναλυτικά απαντημένες τις ερωτήσεις του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) για τις "Αρχές της Φιλοσοφίας". Πριν από τις απαντήσεις των ερωτήσεων υπάρχει συνολική θεώρηση κάθε φιλοσοφικής άποψης, η οποία έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις φιλοσοφικές θεωρίες με τρόπο εύ...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κριτήρια αξιολόγησης στις αρχές φιλοσοφίας Β΄ λυκείου

Το βιβλίο περιέχει: κριτήρια για όλα τα μαθήματα της εξεταστέας ύλης, επαναληπτικά κριτήρια, τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ετών 2001 και 2002. Κάθε κριτήριο περιλαμβάνει δύο ομάδες ερωτήσεων: αυτή που διαπιστώνει τις γνώσεις του εξεταζομένου και αυτήν που ελέγχει τη συνθετική και κριτική...

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές φιλοσοφίας Β΄ ενιαίου λυκείου θεωρητική κατεύθυνση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...