Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 14
Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

Ένας χρηστικός οδηγός των Ε.Λ.Π. με πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών κανόνων που διέπουν τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες και πολλά παραδείγματα εφαρμογής....

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α' (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017 Περιεχόμενα: - Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης - Λογιστικά συστήμ...

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Στο πρώτο μέρος του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που το διέπουν: η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων και η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Κατόπιν, απ...

Γενική λογιστική

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, η Γη μίκρυνε και οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν· δεν τη γυρίζουμε τώρα πια σε 80 ημέρες. 'Ηταν λοιπόν λογικό και το βιβλίο αυτό να λάβει υπόψη του τις νέες συνθήκες που επικρατούν στα οικονομικά δρώμενα. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις προστέθηκε πλέον και η Λογ...

Σύγχρονη ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα σύγχρονα εργαλεία που σήμερα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων, με πληθώρα παραδειγμάτων και επιλυμένων case studies, που διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών και...

Διοικητική λογιστική

Το βιβλίο αυτό συνιστά συμπλήρωμα της προ δεκαετίας εκδοθείσας Διοικητικής Λογιστικής. Στο δεύτερο έργο μου επί της Διοικητικής Λογιστικής αποφάσισα να ακολουθήσω διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη των θεμάτων. Όποιος γνωρίζει τα συγγράμματα του σοφού καθηγητή Ιωάννη Τρ. Χρυσοκέρη θα αντιληφ...

Σύγχρονη λογιστική

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμ...

Σύγχρονη λογιστική

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμ...

Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.

Το βιβλίο "Πρακτικό βοήθημα του Φ.Π.Α. 2012" έχει σκοπό να βοήθησει τον επαγγελματία λογιστή - φοροτέχνη που αναζητά σωστή ενημέρωση. Η δομή του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: 1.ΦΠΑ Οικοδομών, γίνεται ανάλυση των άρθρων του Ν.2859/2010 σε ότι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τις οικοδομές. Πα...

Σύστημα εθνικής λογιστικής

Στο βιβλίο αναλύεται το πλαίσιο του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών μέσα από τα γενικά χαρακτηριστικά του και την ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων. Παρατίθενται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών στο Σύστημα λογαριασμών, οι οποίοι παρουσιάζονται ανά κατηγορία, και γίνεται εκτενής αναφορά στις Εισροές-Ε...

Λογιστική εταιριών

Περιεχόμενα: - Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής, Αστική Εταιρία - Κοινοπραξία, Ε.Π.Ε. - Ανώνυμη Εταιρία - Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές και εξελίξεις στο νομικό-θεσμικό πλαί...

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Περιέχει: -Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -Αναβαλλόμενοι φόροι ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις -Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται -Ανάλυση των Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη -Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π. -Όλα όσα εφαρμόζονται στην...

Συστάσεις, μετατάξεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων στην πράξη

- Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών - Μετατάξεις από βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α. - Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις - Μερίδια που κληρονομούνται - Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών - Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξει...

Εισαγωγή στην ελεγκτική

Η "Ελεγκτική" είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Λογιστικής, του οποίου οι συνεχείς εξελίξεις επιβάλλουν τη διαρκή εγρήγορση του μελετητή των ελεγκτικών πραγμάτων και την τακτική ανανέωση της σχετικής βιβλιογραφίας. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών εντάσσεται και η συγγραφή του παρόντος συγ...

Προχωρημένη χρηματοοικονομική λογιστική

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε φοιτητές που παρακολουθούν ένα προχωρημένο πρόγραμμα σε Χρηματοοικονομική Λογιστική, όσο και σε επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στα θέματα που διαπραγματεύεται αυτό το σύγγραμμα. Το σύγγραμμα αυτό χωρίζεται σε τρεις ενότητες: -Στην πρώτ...

Χρηματοοικονομική λογιστική

[...] Το παρόν σύγγραμμα "Χρηματοοικονομική Λογιστική" εκδόθηκε αρχικά το 1998, σε δύο τόμους. Ακολούθησε η δεύτερη έκδοση του το 2006, πάλι σε δύο τόμους. Από τη συγχώνευση των δύο τόμων του 2006 προήλθε η παρούσα έκδοση του ενός τόμου. Λόγω της ενοποίησης των τόμων, έγινε αναδιάταξη της ύλη του...

Λογιστικές εφαρμογές

Το βιβλίο ουσιαστικά συγκεντρώνει όλα τα πρακτικά θέματα που φιλοξένησε το περιοδικό "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ", στην ομώνυμη στήλη των Λογιστικών Εφαρμογών. Τα πρακτικά αυτά θέματα, που εντάσσονται στην ύλη του εγχειριδίου "Λογιστικές εφαρμογές: Η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ. Σχεδίου σε επιλεγμένα θέματα και η φορολογ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 14
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...