Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 14
Σύγχρονη λογιστική

Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν πολύχρονης διδασκαλίας των συγγραφέων κυρίων Επαμεινώνδα Μπατσινίλα και Κυριάκου Πατατούκα, οι οποίοι είτε σαν επαγγελματίες είτε σαν δάσκαλοι υπηρέτησαν για πολλά χρόνια και υπηρετούν ακόμη προσφέροντας κοινωνικό έργο στην εκμάθηση της λογιστικής και Ελεγκτικής επιστή...

Λογιστική ενσώματων και άυλων παγίων

Το 2017 είναι η τρίτη διαχειριστική χρήση που λειτουργούν οι οντότητες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αυτό της λογιστικής αντιμετώπισης των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Εντοπίζοντας λοιπόν κα...

Εφαρμογές λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμογές λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμογές λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης με Η/Υ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χρηματοοικονομική λογιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρηματοοικονομική λογιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρηματοοικονομική λογιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

Ένας χρηστικός οδηγός των Ε.Λ.Π. με πλήρη ανάλυση και ερμηνεία των λογιστικών κανόνων που διέπουν τις πολύ μικρές και μικρές οντότητες και πολλά παραδείγματα εφαρμογής....

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

Ανάλυση και ερμηνεία των διατάξεων του Ν. 4308/2013/ Φ.Ε.Κ. 251/Α' (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) όπως ισχύουν, μετά τις μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4472/2017 Περιεχόμενα: - Δομή και πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων - Κατηγορίες οντοτήτων - Κριτήρια ένταξης - Λογιστικά συστήμ...

Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη χρηματοοικονομική λογιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοστολόγηση και διαχείριση προϋπολογισμού μικρής επιχείρησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο

Στο πρώτο μέρος του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που το διέπουν: η αρχή της αυτονομίας, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων και η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού της Γενικής Εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές. Κατόπιν, απ...

Γενική λογιστική

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, η Γη μίκρυνε και οι αποστάσεις εκμηδενίστηκαν· δεν τη γυρίζουμε τώρα πια σε 80 ημέρες. 'Ηταν λοιπόν λογικό και το βιβλίο αυτό να λάβει υπόψη του τις νέες συνθήκες που επικρατούν στα οικονομικά δρώμενα. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις προστέθηκε πλέον και η Λογ...

Σύγχρονη ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα σύγχρονα εργαλεία που σήμερα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και διερεύνηση των οικονομικών καταστάσεων, με πληθώρα παραδειγμάτων και επιλυμένων case studies, που διευκολύνουν την κατανόηση των εννοιών και...

Διοικητική λογιστική

Το βιβλίο αυτό συνιστά συμπλήρωμα της προ δεκαετίας εκδοθείσας Διοικητικής Λογιστικής. Στο δεύτερο έργο μου επί της Διοικητικής Λογιστικής αποφάσισα να ακολουθήσω διαφορετική προσέγγιση στην ανάπτυξη των θεμάτων. Όποιος γνωρίζει τα συγγράμματα του σοφού καθηγητή Ιωάννη Τρ. Χρυσοκέρη θα αντιληφ...

Σύγχρονη λογιστική

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμ...

Σύγχρονη λογιστική

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναλύονται διεξοδικά όλα τα θέματα Γενικής Λογιστικής και ολοκληρώνεται με: α) την αναλυτική παρουσίαση και έρευνα κατά ομάδα λογαριασμών όπως αυτές περιγράφονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. και β) με πληθώρα παραδειγμάτων λειτουργίας και συνδεσμ...

Πρακτικό βοήθημα Φ.Π.Α.

Το βιβλίο "Πρακτικό βοήθημα του Φ.Π.Α. 2012" έχει σκοπό να βοήθησει τον επαγγελματία λογιστή - φοροτέχνη που αναζητά σωστή ενημέρωση. Η δομή του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: 1.ΦΠΑ Οικοδομών, γίνεται ανάλυση των άρθρων του Ν.2859/2010 σε ότι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τις οικοδομές. Πα...

Σύστημα εθνικής λογιστικής

Στο βιβλίο αναλύεται το πλαίσιο του συστήματος Εθνικών Λογαριασμών μέσα από τα γενικά χαρακτηριστικά του και την ομαδοποίηση των οικονομικών μονάδων. Παρατίθενται όλες οι κατηγορίες συναλλαγών στο Σύστημα λογαριασμών, οι οποίοι παρουσιάζονται ανά κατηγορία, και γίνεται εκτενής αναφορά στις Εισροές-Ε...

Λογιστική εταιριών

Περιεχόμενα: - Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής, Αστική Εταιρία - Κοινοπραξία, Ε.Π.Ε. - Ανώνυμη Εταιρία - Ομολογιακά Δάνεια - Τιτλοποίηση Απαιτήσεων - Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ενημερωμένο με όλες τις αλλαγές και εξελίξεις στο νομικό-θεσμικό πλαί...

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Περιέχει: -Νομικό πλαίσιο για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -Αναβαλλόμενοι φόροι ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις -Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύονται -Ανάλυση των Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. με παραδείγματα στην πράξη -Φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις με τα Δ.Λ.Π. -Όλα όσα εφαρμόζονται στην...

Συστάσεις, μετατάξεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων στην πράξη

- Υπεραξία και φόρος μεταβίβασης μεριδίων και μετοχών - Μετατάξεις από βιβλία Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.-Φ.Π.Α. - Φορολογικά κίνητρα στις μετατροπές, συγχωνεύσεις, απορροφήσεις - Μερίδια που κληρονομούνται - Φ.Μ.Α. σε ακίνητα εταιριών - Φ.Π.Α. στις μετατροπές, συγχωνεύσεις και μετατάξει...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 14
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...