Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Σύνταξη και σημασιολογία του ρήματος στην κλασική ελληνική εισαγωγή

Το κείμενο της έκδοσης αυτής είναι ουσιαστικά εκείνο της δεύτερης, ωστόσο κάποιες ενότητες έχουν ξαναγραφεί εξολοκλήρου ή εν μέρει, ιδίως εκείνες που αφορούν τον ιστορικό ενεστώτα, την οριστική μέλλοντα και τις αιτιολογικές προτάσεις. Υπάρχει μια καινούρια ενότητα για τον αόριστο των επιτελεστικών ρ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το βιβλίο "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας" συμπυκνώνει την πολυετή διδακτική εμπειρία των συγγραφέων του, αποδίδοντας και αναλύοντας τις έννοιες και τους κανόνες που διέπουν τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τρόπο εύληπτο και φιλικό προς κάθε αναγνώστη. Η οργάνωση της ύλης τ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το βιβλίο "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας" συμπυκνώνει την πολυετή διδακτική εμπειρία των συγγραφέων του, αποδίδοντας και αναλύοντας τις έννοιες και τους κανόνες που διέπουν τη γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τρόπο εύληπτο και φιλικό προς κάθε αναγνώστη. Η οργάνωση της ύλης τ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορική γραμματική αρχαίας ελληνικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η γραμματική των αρχαίων Ελλήνων σε ασκήσεις

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να καλύψει τις ανάγκες όλων των διδασκομένων, αλλά και των διδασκόντων. Είναι ένα κατανοητό, σύγχρονο και κυρίως χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές, οι οποίοι θα μπορούν να εξασκηθούν στη λειτουργία των κανόνων της γραμματικής. Είναι συνάμα χρήσιμο για τους φιλολόγους, οι οπο...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής

[...] Η γραμματική αυτή της αρχαίας ελληνικής είναι γραμμένη στη νεοελληνική και εκθέτοντας έτσι τα γραμματικά φαινόμενα της αρχαίας στη σημερινή γλώσσα του ελληνικού λαού υπογραμμίζει την ενότητα της εθνικής μας γλώσσας, "που μιλημένη αδιάκοπα από χείλη Ελλήνων για τρεις και τέσσερις χιλιάδες χρόνι...

Συγκριτική γραμματική της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής

Η Συγκριτική Γραμματική της Ελληνικής και της Λατινικής του A. Sihler είναι το μοναδικό έργο στην ελληνική γλώσσα στο οποίο συνεξετάζονται στο συγκριτικό πλαίσιο της Ινδοευρωπαϊκής οι δύο κλασικές γλώσσες. Το έργο αποτελεί μια εξαντλητική παρουσίαση των βασικών ζητημάτων της συγκριτικής γραμματι...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

[...] Το βιβλίο αυτό δίνει μια συνολική περιγραφή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η ύλη του (φωνητικές έννοιες, φθογγολογία, τυπολογία, ετυμολογία) είναι αφθονότερη και λεπτομερέστερη από την ύλη άλλων αντίστοιχων βιβλίων, γιατί επιδιώκει την παροχή περισσότερων πληροφοριών στους μελετητές. Μόνο μια ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής

Οι υπάρχουσες Γραμματικές, επιστημονικά αξιόλογες ως επί το πλείστον, έχουν τη δυνατότητα να καταρτίσουν θεωρητικά εκείνους που επιθυμούν να προσεγγίσουν τα κείμενα του αρχαίου αττικού λόγου. Η θεωρητική όμως αυτή κατάρτιση δεν εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κατανόηση των κειμένων, αφού από τα βιβλία αυ...

Ο ευθύς λόγος, ο πλάγιος και η ευκτική του πλαγίου λόγου

[...] Το πονημάτιον (opusculum) τούτο είναι περιγραφικό-χρηστικό. Πιθανόν να δοθεί ευκαιρία στους νέους συναδέλφους της Μέσης Εκπαιδεύσεως, τους φοιτητάς της κλασσικής φιλολογίας και τους φιλολογούντας μαθητάς Β΄ και Γ΄ Λυκείου να βρουν κάτι χρήσιμον. Εάν επιτύχη σε αυτό, η ικανοποίηση του γραφόντος...

Λεξικό βασικών ρημάτων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

- Χρονικές και εγκλιτικές αντικαταστάσεις όλων των ρημάτων - Οι κυριότερες σημασίες και συντάξεις - Πλήρη στοιχεία ετυμολογίας - Κυριότερα σύνθετα και σημασία τους - Κύρια παράγωγα - Αναγκαίες παρατηρήσεις - επισημάνσεις ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το νέο βιβλίο είναι προσαρμοσμένο στις νέες διδακτικές απαιτήσεις και διακρίνεται για την πληρότητα και την εξαιρετική του ακρίβεια. Η υπεροχή του διαπιστώνεται από τη μεθοδική του παρουσίαση και από τα νέα στοιχεία που με ευστοχία απόλυτη έδωσε η επιστημονική κατάρτιση του συγγραφέα, η πλούσια συγ...

Αρχαιοελληνική γραμματική

Η "Αρχαιοελληνική γραμματική" διαφέρει από τα άλλα ομόλογα που κυκλοφορούν στο ότι πραγματεύεται τα γραμματικά φαινόμενα σύμφωνα με το σύστημα των ζωντανών γλωσσών, δηλαδή με διαγράμματα, πίνακες, βασικές επισημάνσεις και κυρίως πολυάριθμες ασκήσεις, ειλημμένες κατά κανόνα από κείμενα της αρχαίας ελ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το βιβλίο αυτό περιέχει: - Πλήρη τη θεωρία της γραμματικής της αττικής διαλέκτου (φθογγολογικό - τυπολογικό - ετυμολογικό) - Μικρό λεξικό ρημάτων (σημασίες, αρχικοί χρόνοι, ετυμολογία, παράγωγα όλων των εύχρηστων ρημάτων της αττικής διαλέκτου) - Ασκήσεις σε κάθε επιμέρους ενότητα της γραμματικής ...

Ασκήσεις γραμματικής αρχαίας ελληνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις γραμματικής αρχαίας ελληνικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις γραμματικής αρχαίας ελληνικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής με ασκήσεις

Περιέχει: - Βασικά θεωρητικά στοιχεία - Απαντημένες ασκήσεις κατά κεφάλαιο (με βάση το σχολικό βιβλίο) ...

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της αρχαίας ελληνικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της αρχαίας ελληνικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γραμματική της ομηρικής διαλέκτου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γραμματική της ομηρικής διαλέκτου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γραμματική της ομηρικής διαλέκτου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...