Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Hans Kelsen: Η διαχρονικότητα του πνεύματος στο νομικό και κοινωνιολογικό του έργο

Λίγες επιστημονικές προσωπικότητες σημάδεψαν τον 20ο αιώνα όσο ο Hans Kelsen. Το πολυσχιδές έργο του είχε μεν ως επίκεντρο τη νομική επιστήμη, την οποία ανανέωσε σε πολλά επίπεδα (θεωρητικό, διεθνές, ιδεολογικό) αλλά επεκτείνεται σε φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές μελέτες, στις οποίες περιλαμβάνεται...

Δίκαιο και συνεργατικότητα

Η μονογραφία αυτή διερευνά μια νέα προσέγγιση στην Κοινωνιολογία του Δικαίου, βασισμένη στην έννοια της "συνεργατικής ορθολογικότητας". Η συνεργατική ορθολογικότητα διαφοροποιείται από την παραδοσιακή εργαλειακη ορθολογικότητα, προτείνοντας για τη λήψη αποφάσεων τρεις προϋποθέσεις: την ποικιλότητα, ...

Η επικράτεια της ζωής

Ο Ronald Dworkin (1931 - 2013) υπήρξε ο σπουδαιότερος φιλόσοφος του δικαίου των τελευταίων 50 χρόνων και ένας από τους κορυφαίους ηθικούς και πολιτικούς φιλοσόφους της εποχής μας. Το βιβλίο του "Η επικράτεια της ζωής" αποτελεί τη σημαντικότερη σύγχρονη συμβολή στη διευθέτηση ενός δυσεπίλυτου νομοθετ...

Φιλοσοφία του δικαίου

Το παρόν σύγγραμμα "Φιλοσοφία του δικαίου - Αρχαιοελληνική και νεωτέρα" του Ι. Καρεκλά κινείται επί πέντε βασικών αξόνων. Πρώτον, αναδεικνύει την άρρηκτη διασύνδεση Φιλοσοφίας του Δικαίου, Ηθικής Φιλοσοφίας και Πολιτικής Φιλοσοφίας. Δεύτερον, παρουσιάζει επαρκώς τις δύο μεγάλες σχολές σκέψης της Φι...

Φιλοσοφία του δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φιλοσοφία του δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φιλοσοφία του δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η σύγκρουση με το νόμο ως έμπρακτη κριτική του δικαίου και το συναίσθημα ενοχής

Το "Δίκαιον" ως "σύστημα δεοντολογικών κανόνων" πολύ συχνά το προσβάλλουν είτε μεμονωμένα άτομα είτε οργανωμένες ομάδες, είτε ο ίδιος ο φορέας της εξουσίας. Σε ποιες περιπτώσεις η σύγκρουση με το Νόμο μπορεί να νοηθεί ως αμφισβήτηση του κύρους αυτού του "Δέοντος", και ως έμπρακτη κριτική των θεσμ...

Η δύση της αναλυτικής φιλοσοφίας του δικαίου

Είναι γνωστή η επιστημονική διαμάχη μεταξύ του Η.L.A. Hart και του Ronald Dworkin ως προς το πρόβλημα της εννοίας του δικαίου. Η δεύτερη έκδοση της γνωστής μελέτης του Hart "The Concept of Law" που εκδόθηκε το 1994, δύο χρόνια μετά το θάνατό του, περιλαμβάνει με την μορφή Επιλόγου (Postscript) τις ...

Κοινωνιολογία του δικαίου

- Γενική επισκόπηση της Κοινωνιολογίας του Δικαίου - Η συγκρότηση του διεπιστημονικού πεδίου της κοινωνιολογίας του δικαίου - Το διευρυμένο αντικείμενο μελέτης μιας ρεαλιστικής νομικής επιστήμης - Οι σχέσεις δικαίου και κοινωνικού περιβάλλοντος από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας...

Νομική μεθοδολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομική μεθοδολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομική μεθοδολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο και λογική

Οι σχέσεις μεταξύ δικαίου και λογικής παραμένουν αμφιλεγόμενες σε όλο το διάστημα ανάπτυξης και καλλιέργειας της σύγχρονης νομικής επιστήμης. Από τις υπερβολές της "εννοιοκρατικής σχολής" του ηπειρωτικού ευρωπαϊκού δικαίου μέχρι και τις μέρες μας, η προσπάθεια για σαφέστερη χαρτογράφησή τους είναι α...

Κοινωνιολογία και θεωρία δικαίου. Δίκαιο και θρησκεία

Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στους δύο τόμους, παρά τον γενικό τίτλο "σύμμεικτα" που δεν υποβάλλει την ιδέα της ενότητας, έχουν κατ' ουσίαν αλληλοσυμπληρούμενο και αλληλοεξαρτώμενο χαρακτήρα. Η βαθύτερη ενότητα τους έγκειται στο ότι αναφέρονται στις τρεις διαστάσεις του δικαίου, την κοινωνιολογική...

Δίκαιο και ιδεολογία

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται σκέψεις για κάποιες βασικές νομικές έννοιες και θεσμούς με γενικότερο ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό αυτών των σκέψεων αποτελεί η αποκλίνουσα τοποθέτηση απέναντι στις κρατούσες κατά κανόνα αντιλήψεις και η προσέγγιση των συγκεκριμένων εννοιών ή θεσμών με κριτικό τρόπο. Στ...

Κριτική θεωρία δικαιοσύνης. Θεμελίωση αρχών

Το να διακρίνουμε ανάμεσα στο σύννομο και το παράνομο είναι σχετικά απλό. Ος κριτήριο χρησιμοποιούμε βασικά ό,τι ορίζεται στους κανόνες της έννομης τάξης. Πώς όμως μπορεί να εκτιμηθεί αν οι κανόνες αυτοί είναι δίκαιοι ή όχι; Μπορούμε να κάνουμε λόγο για άδικη έννομη τάξη; Το πώς μπορούμε να διακρίνο...

Φιλοσοφία του δικαίου

Το παρόν έργο δίνει μια συνοπτική, αλλά περιεκτική, ανάλυση των ζητημάτων της φιλοσοφίας του δικαίου και απευθύνεται σε ευρύ κοινό αποδεκτών: σπουδαστές του δικαίου, ώριμους νομικούς και σε κάθε πρόσωπο με γενικότερα ενδιαφέροντα. Η ανάπτυξη της ύλης βασίζεται στη δογματική ανάλυση των ζητημάτων με ...

Ο πολιτικός Καντ σήμερα

Οι σχέσεις κυριαρχίας που εγκαθιδρύονται στο πλαίσιο των αστικών θεσμών εγγυώνται, βέβαια, ότι αυτοί δεν πρόκειται να καταρρεύσουν με την πρώτη διανεμητική αστοχία τους. Ωστόσο, όταν η κυριαρχία λάβει τον χαρακτήρα άκριτης επιβολής, όπως συμβαίνει σήμερα, όταν δηλαδή οι θεσμοί παύουν να ευνοούν σχέσ...

Φιλοσοφία του δικαίου

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πανεπιστημιακό εγχειρίδιο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου στο μάθημα της Φιλοσοφίας του Δικαίου. Αποτελεί μία εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες και την προβληματική της φιλοσοφίας του δικαίου. Διακρίνεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρ...

Αυτό που υπόσχεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η τυραννία της

Σήμερα, πολλές δεκαετίες μετά το τέλος του β΄ παγκοσμίου πολέμου και την εγκαθίδρυση της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας η συζήτηση σχετικά με την αξία του ανθρώπου στον γερμανόφωνο χώρο στρέφεται πλέον γύρω από τα θέματα των επεμβάσεων στην ανθρώπινη ζωή. Περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν αλλο...

Η αυτοκρατορία του νόμου

Με την "Αυτοκρατορία του νόμου", ο Ronald Dworkin, ο κορυφαίος Αμερικανός φιλόσοφος του δικαίου, προσφέρει όχι μόνο μια γενική ερμηνεία του νομικού συστήματος, αλλά και μια βαθύτερη πολιτική θεωρία που εξηγεί για ποιο λόγο θα πρέπει να αντιληφθούμε το νομικό μας σύστημα με τον συγκεκριμένο τρόπο. Εκ...

Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να δώσει μια συνοπτική και ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εικόνα της περιόδου της Αναγέννησης, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου σε μια μεγάλη διάρκεια χρόνου, προκειμένου να διευκολυνθεί η εποπτεία όποιου θελήσει να παρακολουθήσει την εξέλιξη των ιδεών ...

Ο πατερναλισμός στο δίκαιο και την ηθική

Ο τόμος αυτός περιέχει μια συλλογή κειμένων για τον πατερναλισμό στο δίκαιο και ιδίως στο ποινικό δίκαιο. Ως πατερναλιστική νοείται η συμπεριφορά του τρίτου, ο οποίος, υιοθετώντας απέναντί μας τη στάση του πατέρα, περιορίζει την ελευθερία μας, προκειμένου να μας προστατεύσει από τις δυσάρεστες συνέπ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...