Βιβλία

Το δίκαιο των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δίκαιο των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δίκαιο των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δίκαιο των συλλογικών αγροτικών οργανώσεων σύμφωνα με τους Ν. 28/10/2000 και 4015/2011: Θεωρία, νομολογία, υποδείγματα

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο της νομοθεσίας, που αφορά τις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις. Ειδικότερα περιγράφονται αναλυτικά οι διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και αφορούν το modus operandi των αγροτικών συνεταιρισμών. Επίσης περιέχεται ο Ν. 4015/2011, ο οποίος...

Δίκαιο και οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο και οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο και οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι συνεταιρισμοί

Η παρούσα έκδοση καλύπτει όλα τα νομικά ζητήματα που θέτουν οι διάφορες κατηγορίες συνεταιρισμών. Στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου αναλύονται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί, ιδίως η έννοια, η σύσταση και το καταστατικό τους, η συνεταιριστική σχέση, το διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο, η γενική συνέλε...

Δίκαιο συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο συνεταιρισμών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκαιο συνεταιρισμών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκαιο συνεταιρισμών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνεταιριστικά προβλήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιριστικά προβλήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιριστικά προβλήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνεταιρισμοί

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνεταιρισμοί στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνεταιρισμοί, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κείμενα ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς συνεταιριστικού δικαίου και πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...