Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ποσοτική χημική ανάλυση

Πρόκειται για ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο αναλυτικής χημείας, της επιστήμης που μελετά τη χημική σύσταση των φυσικών και τεχνητών υλικών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς, τόσο σε προγράμματα σπουδών που έχουν σχέση με τη χημεία όσο και σε προγράμματα σπουδών που αφορούν επιστήμες τ...

Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις κλινικής χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία φυσικών προϊόντων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία φυσικών προϊόντων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία φυσικών προϊόντων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία

Το βιβλίο ξεκινά με τη γνωριμία του σπουδαστή με τα σκεύη, τα όργανα, την ονομασία και τη χρήση τους και, μέσα από πολλές εργαστηριακές ασκήσεις, τον βοηθά να εξοικειωθεί με το Εργαστήριο της Χημείας και τις ποικίλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται σ' αυτό. Οι ασκήσεις αυτές, μεταξύ άλλων, αφορούν: -...

Χημεία

Το βιβλίο αποτελεί ένα εγχειρίδιο χημείας που απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές τεχνολογικών ιδρυμάτων που θα χρειασθούν βασικές γνώσεις χημείας. Είναι εμπλουτισμένο με παραδείγματα, εικόνες και ερωτήσεις, έτσι ώστε να γίνεται εύκολα κατανοητό, ακόμη και από τον μη εξειδικευμένο αναγνώστη. Χωρίζεται...

Χημεία περιβάλλοντος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία περιβάλλοντος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία περιβάλλοντος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημική οργανολογία. Μικροϋπολογιστές

Το περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου "Χημική Οργανολογία - Μικροϋπολογιστές" αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Χημείας με θέματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη οργανολογία μετρήσεων και ελέγχου χημικών και φυσικών ποσοτήτων. Η έκταση που έχει δοθεί στα επιμέρους θέματα επιτρέπει πρα...

Χημική ωκεανογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημική ωκεανογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημική ωκεανογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική χημεία I

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική χημεία I στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική χημεία I, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική χημεία II

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική χημεία II στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική χημεία II, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ποσοτική χημική ανάλυση

Πρόκειται για ένα διεθνώς καθιερωμένο διδακτικό εγχειρίδιο αναλυτικής χημείας, της επιστήμης που μελετά τη χημική σύσταση των φυσικών και τεχνητών υλικών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς, τόσο σε προγράμματα σπουδών που έχουν σχέση με τη χημεία όσο και σε προγράμματα σπουδών που αφορούν επιστήμες τ...

Γενική χημεία ΙΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική χημεία ΙΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική χημεία ΙΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική χημεία ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική χημεία ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική χημεία ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική χημεία Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική χημεία Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική χημεία Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οργανική χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργανική χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργανική χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ονοματολογία οργανικών ενώσεων

[...] Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι αφ' ενός η παράθεση και ανάπτυξη των αρχών της επίσημης χημικής ονοματολογίας, όπως έχουν τεθεί από την IUPAC, και αφ' ετέρου η απλούστευση και συντόμευσή τους καθώς και η εξεύρεση και επιλογή των καταλλήλων παραδειγμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν το κλειδί στη μά...

Μεταφορά μάζας

[...] Το βιβλίο αυτό χρησιμοποιείται ως βοήθημα στο μάθημα "Φαινόμενα Μεταφοράς ΙΙ: Μεταφορά θερμότητας και μάζας" που διδάσκεται στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και αποτελεί τον τελευταίο κρίκο στην αλυσίδα μαθημάτων για την ανάλυση και το σχεδιασμό διεργασιών στη χημική βιομηχανία.[...]...

Αρχές φυσικών διεργασιών

Η έκδοση αυτού του βιβλίου έχει σχεδόν αποκλειστικά διδακτικό σκοπό. Επιδιώκει να εισάγει βαθμηδόν το φοιτητή της Χημείας στις βασικές φυσικές διεργασίες, που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία. Οι φυσικές διεργασίες αφορούν αφενός τα στάδια επεξεργασίας των πρώτων υλών, ώστε να καταστούν αυτές...

Θέματα πολλαπλής επιλογής χημείας, βιολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα πολλαπλής επιλογής χημείας, βιολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα πολλαπλής επιλογής χημείας, βιολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής και ανόργανης χημείας

[...] Στόχος του εργαστηριακού αυτού βιβλίου είναι να μυήσει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές της χημείας μέσω του πειράματος. Επειδή απευθύνεται σε φοιτητές που ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία έχουν από εργαστήρια, πολλές φορές περιέχει λεπτομέρειες που σε πιο πεπειραμένους θα ήταν αυτονόητες. Για το λ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...