Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Βασικές αρχές ανόργανης χημείας

Ατομική και Μοριακή Δομή, καθώς και έννοιες όπως ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτρονική συγγένεια και ηλεκτραρνητικότητα. Εξετάζονται οι καταστάσεις που εμφανίζονται τα διάφορα υλικά σώματα και δίνεται έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της στερεάς κατάστασης.Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Θερμοδυναμική...

Ανόργανη χημεία

Οι φοιτητές που χρησιμοποιούν αυτό το βιβλίο προέρχονται από διάφορες σχολές και δεν έχουν τις ίδιες βάσεις στη χημεία. Πολλοί μπορεί να έχουν μεγάλη εμπειρία στη φυσική και στην οργανική χημεία - ακόμα και προηγούμενες γνώσεις από εισαγωγικά μαθήματα ανόργανης χημείας. Για πολλούς, όμως, αυτό το βι...

Βιοανόργανη χημεία

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει στον αναγνώστη μια αρκετά αναλυτική γνώση για το ρόλο των μετάλλων στη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται τα στάδια εξέλιξης της ζωής πάνω στον πλανήτη μας με αρκετά απλουστευμένο τρόπο, ούτως ώστε ο αναγνώστης να αντιληφθε...

Μεγάλη φυσική και χημεία

Προλογίζει ο καθηγητής Dr. G.-M. Schwab, γνωστός στο ελληνικό ακαδημαϊκό κοινό τόσο για τη δόκιμη παρουσία του στο Ε.Μ.Π., όσο και για τη συμβολή του στην ευρωπαϊκή επιστήμη. Η ύλη του βιβλίου συνδυάζει σωστά τα πειραματικά δεδομένα με τη θεωρητική θεμελίωση της σύγχρονης χημείας. Αναφέρεται διεξοδι...

Ειδική ανόργανη χημεία

Στην 4η έκδοση η αρχή παρουσίασης των ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων και των ενώσεών τους παραμένει όμοια με τις προηγούμενες εκδόσεις. Έγιναν, όμως, ορισμένες προσθήκες και αλλαγές στην προσπάθεια να εκσυχρονισθεί. Συγκεκριμένα έχει αυξηθεί το περιεχόμενο της ύλης ορισμένων κεφαλαίων (της ομάδ...

Ανόργανη χημεία

Παρόλο που στη νέα έκδοση αυτού του βιβλίου, ο σκοπός και η οργάνωση της ύλης παραμένουν ίδια όπως με την προηγούμενη έκδοση, σε μερικά κεφάλαια έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές. Aυτά τα κεφάλαια έχουν ξαναγραφεί προκειμένου να καλύπτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιεχόμενη ύλη και για να είνα...

Βασικές αρχές ανόργανης χημείας

Ατομική και Μοριακή Δομή, καθώς και έννοιες όπως ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτρονική συγγένεια και ηλεκτραρνητικότητα. Εξετάζονται οι καταστάσεις που εμφανίζονται τα διάφορα υλικά σώματα και δίνεται έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της στερεάς κατάστασης.Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Θερμοδυναμική...

Εφαρμοσμένη ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένη ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένη ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανόργανη χημεία

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ως σκοπό την παροχή κατάλληλου βοηθήματος στους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και σε κάθε σπουδαστή που θα ήθελε να μελετήσει τις βασικές αρχές της ανόργανης χημείας. Το υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόησή του είναι οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ...

Η ανόργανη χημεία με ερωτήσεις

-Δομή του ατόμου -Περιοδικός πίνακας -Ατομικά και μοριακά τροχιακά -Χημικός δεσμός -Στερεοχημεία -Ηλεκτρονικές διαμορφώσεις -Σύμπλοκα -Υβριδισμός -Οξείδωση και αναγωγή -Διαλύματα -Οξέα -Βάσεις -Άλατα -pH -Χημική ισορροπία -Θερμοδυναμική -Θερμοχημεία -Φωτοχημεία -Φασματοσκοπία -Χημ...

Ειδική ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ειδική ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ειδική ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανόργανη χημεία

Η έκδοση του παρόντος βιβλίου έχει ως κύριο σκοπό την παροχή κατάλληλου βοηθήματος στους φοιτητές του Πανεπιστημίου αλλά και σε κάθε σπουδαστή και αναγνώστη που θα ήθελε να μελετήσει τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα καθώς και τις ενώσεις τους βάσει των γενικών αρχών που διέπουν τη χημεία. Ερωτήσεις...

Εργαστηριακές ασκήσεις ανόργανης χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις ανόργανης χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις ανόργανης χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανόργανος χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανόργανος χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανόργανος χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής ανόργανης χημείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής ανόργανης χημείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστηριακές ασκήσεις γενικής ανόργανης χημείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοανόργανη χημεία

Το βιβλίο αυτό απεικονίζει τη σημαντική και ουσιαστική εξέλιξη που έχει σημειωθεί στο επικαλυπτόμενο πεδίο μεταξύ της Ανόργανης Χημείας και των Βιολογικών επιστημών. Η ζωή εξαρτάται από την Ανόργανη Χημεία, όπως και από την Οργανική, αφού πολλά μεταλλικά ιόντα καθώς και αμέταλλα παίζουν σημαίνοντα ρ...

Ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανόργανη χημεία με κόμικς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανόργανη χημεία με κόμικς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανόργανη χημεία με κόμικς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική και ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική και ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική και ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γενική και ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γενική και ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γενική και ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...