Βιβλία

Οι δέκα εντολές της τυπογραφίας. Αιρετική τυπογραφία: Παραβαίνοντας τις δέκα εντολές της τυπογραφίας.

Στην αρχή ο Θεός έπλασε τα τυπογραφικά στοιχεία. Το δε σύμπαν ήταν άμορφο και ανοικοδόμητο και σκοτάδι κάλυπτε την ευαναγνωσιμότητα. Και είπε ο Θεός: "Να δημιουργηθούν δέκα κανόνες για να καθορίζουν τη χρήση της τυπογραφίας", και γεννήθηκε μορφή, οργάνωση και ευαναγνωσιμότητα και είδε ο Θεός ότι ήτα...

Οδηγός βιομηχανικής εκτύπωσης

Ο "Οδηγός βιομηχανικής εκτύπωσης" είναι αποτέλεσμα μιας μακράς και επίπονης προσπάθειας για την καταγραφή των τεχνικών όρων, μεθόδων και υλικών που αφορούν στη συγκέντρωση βιομηχανία. Είναι βασισμένος στην πεποίθηση, ότι, για την κατανόηση του συγκεκριμένου συστήματος των μέσων της γραφικής έντυπης ...

Βασικές αρχές της τυπογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασικές αρχές της τυπογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασικές αρχές της τυπογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Greek Printing Types in Britain

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Greek Printing Types in Britain στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Greek Printing Types in Britain, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικά 1ου παγκοσμίου συνεδρίου τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνίας

Τα κείμενα αυτού του τόμου προέρχονται από τις εργασίες του "1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας", που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2002 στη Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο, με το εύρος και την ποιότητά του τοποθέτησε την πατρίδα μας στον παγκόσμιο τυπογραφικό χάρτη, αλλάζοντας...

Οδηγός τετραχρωμίας 2000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός τετραχρωμίας 2000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός τετραχρωμίας 2000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σκαλαθύρματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σκαλαθύρματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σκαλαθύρματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και απευθείας βιβλιοδεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και απευθείας βιβλιοδεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και απευθείας βιβλιοδεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα απεικόνισης στις εκτυπώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα απεικόνισης στις εκτυπώσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα απεικόνισης στις εκτυπώσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελάνια και καλυπτικά εκτυπώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χαρτί εκτυπώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χαρτί εκτυπώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χαρτί εκτυπώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία εκτυπώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία εκτυπώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία εκτυπώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υλικά εκτυπώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υλικά εκτυπώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υλικά εκτυπώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Για την τυπογραφική δεοντολογία

Τη σχέση του συγγραφέα προς τον τυπογράφο και τανάπαλιν περιγράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο του και τη μελετά μ' έναν τρόπο γλαφυρό και απλό. Και είναι αυτή η σχέση που δίνει το τελικό αποτέλεσμα - το βιβλίο στα χέρια του κάθε αναγνώστη. Ένας πολύτιμος οδηγός για την καλύτερη ποιότητα της έκδοσης του...

Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

ΤΕΧ και ψηφιακή τυπογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ΤΕΧ και ψηφιακή τυπογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ΤΕΧ και ψηφιακή τυπογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...