Βιβλία

Εισαγωγή στην ανάλυση διαστημάτων

[...] Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Στο πρώτο μέρος, προσπαθούμε να φέρουμε το φοιτητή σε επαφή με το αντικείμενο της Ανάλυσης Διαστημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσει από την αρχή σφαιρική εικόνα του αντικειμένου με το οποίο πρόκειται να ασχοληθεί, κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό....

Μαθηματική ανάλυση ΙΙ

To βιβλίο αυτό απευθύνετε κυρίως σε φοιτητές των Τεχνικών και Τεχνολογικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στους οποίους προσφέρεται, έτσι, ένα κατάλληλο διδακτικό βοήθημα στο γνωστικό αντικείμενο των Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών, των Διαφορικών Εξισώσεων, του Διανυσματικού, Διαφορικού και Ολοκληρ...

Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση παλαιότερου βιβλίου μoυ με τίτλο "Θέματα από την επιχειρησιακή έρευνα" (2004). Στη νέα έκδοση, πέρα από τις συμπληρώσεις και διορθώσεις της παλαιάς έκδοσης και την αναδιάταξη των κεφαλαίων για λόγους καλύτερης λειτουργικότητας, έχουν προστε...

Ανώτερα μαθηματικά

[...] Βασικό συστατικό της εκμάθησης αλλά και της εμπέδωσης της θεωρίας των μαθηματικών είναι η λύση προβλημάτων. Αυτή είναι η δύναμη, και, χωρίς αμφιβολία, η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου "Ανώτερα μαθηματικά". Η συλλογή με τα λυμένα και άλυτα προβλήματα βοηθά τον αναγνώστη-μελετητή στην κατανόησ...

Μαθηματικά για οικονομολόγους Ι

Το βιβλίο "Μαθηματικά για οικονομολόγους Ι" απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές των τμημάτων Οκονομικής Επιστήμης. Αποτελείται από δύο τεύχη. Το παρόν τεύχος Ι χωρίζεται σε τρία μέρη: - Συναρτήσεις μιας μεταβλητής - Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - Ειδικά θέματα ...

Ανάλυση

Η αυξανομένη σημασία των Μαθηματικών στο σύγχρονο κόσμο κατοπτρίζεται έντονα στο ενδιαφέρον των επιστημόνων να εισάγουν όλο και περισσότερα Μαθηματικά στα προγράμματα σπουδών τους και να μαθηματικοποιήσουν την επιστήμη τους. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα οι θετικές επιστήμες παρουσίασαν μ...

Ολοκληρώματα Ι

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Θεωρούμε ότι η εμπέδωση της θεωρίας που διδάσκονται οι φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και η επιτυχία τους στις εξετάσεις που λαμβάνουν μέρος εξαρτάται από την προπόνησή τους μέσα από τη λύση αντίστοιχων ασκήσεων. Λαμβάνοντας σοβα...

Γενικά μαθηματικά για τους σπουδαστές των ΤΕΙ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές των ΤΕΙ και αποτελεί απαραίτητο εγχειρίδιο για την προετοιμασία τους κατά την εξεταστική περίοδο. Καλύπτει πλήρως την εξεταστέα ύλη του μαθήματος "Γενικά Μαθηματικά Ι" και δίνει τη δυνατότητα στον εξεταζόμενο να κατανοήσει τις μαθηματικές έννοιες και να ασ...

Μαθηματική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές που φοιτούν στο α' εξάμηνο της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Άνετα όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από όλους εκείνους που ενδιαφέρονται για ένα εισαγωγικό βοήθημα στο χώρο των "Ανώτατων Μαθηματικών". Η ύλη που καλύπτει βασικές ενότητες από τον διαν...

Μαθηματικά ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικά ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικά ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προβλήματα μαθηματικής αναλύσεως

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προβλήματα μαθηματικής αναλύσεως στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προβλήματα μαθηματικής αναλύσεως, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικά για τον τομέα διοίκησης και οικονομίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικά για τον τομέα διοίκησης και οικονομίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικά για τον τομέα διοίκησης και οικονομίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αριθμητική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριθμητική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριθμητική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ειδικά θέματα μαθηματικών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ειδικά θέματα μαθηματικών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ειδικά θέματα μαθηματικών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικά μαθηματικά για ηλεκτρολόγους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικά μαθηματικά για ηλεκτρολόγους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικά μαθηματικά για ηλεκτρολόγους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...