Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Πραγματική ανάλυση

Ιστορικά ο όρος "Πραγματική ανάλυση" αναφέρεται στη μελέτη συναρτήσεων μιας ή περισσοτέρων πραγματικών μεταβλητών. Με το πέρασμα του χρόνου το αντικείμενο αυτό άρχισε να διευρύνεται και να περιλαμβάνει διάφορα αφηρημένα θέματα που σήμερα αποτελούν το υπόβαθρο της σύγχρονης Ανάλυσης. Το βιβλίο αυτό ...

Μαθηματικά 3

Το βιβλίο αυτό περιέχει ορισμούς, έννοιες, θεωρήματα και ασκήσεις που αναφέρονται στις ακόλουθες μαθηματικές έννοιες: αριθμητικές σειρές (σύγκλιση, πράξεις, πολλαπλές αριθμητικές σειρές), συναρτησιακές ακολουθίες και σειρές (σύγκλιση, ομοιόμορφη σύγκλιση και δυναμοσειρές), θεωρία πεδίων (ορισμός δια...

Γραμμική άλγεβρα

Το τεύχος αυτό γράφτηκε σε επίπεδο κατάλληλο για εκείνους που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή με τη Γραμμική Άλγεβρα. Περιέχει πλήρη θεωρία και πάρα πολλές (πάνω από 590) λυμένες ασκήσεις. Οι έννοιες εισάγονται με απλότητα και σαφήνεια και φωτίζονται από διάφορες οπτικές γωνίες με πολλά (πάνω από 150) ...

Μαθηματικά οικονομικών επιστημών

Το βιβλίο αυτό, που κυκλοφόρησε στην Αμερική με τον τίτλο Mathe- matics for Economics από τις εκδόσεις MIT Press, προσφέρει μια ολο- κληρωμένη παρουσίαση των Μαθηματικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της Οικονομικής Ανάλυσης. Μετά από μια ανασκόπηση της Θεωρίας Συνόλων, Αρ...

Ανώτερα μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανώτερα μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανώτερα μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αριθμητική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ολοκληρωμένα και μεθοδικά τις διδακτικές απαιτήσεις του μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης των Υπερβατικών Εξισώσεων, παρέχοντας στους αναγνώστες τις απαραίτητες μαθηματικές βάσεις για την κατανόηση του αντικειμένου. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Μαθηματικών Τμημάτων, α...

Ανώτερα μαθηματικά

Το βιβλίο "Ανώτερα Μαθηματικά " απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών που ενδιαφέρονται στις εφαρμογές των μαθηματικών. Αποτελείται από δύο τόμους και το περιεχόμενο τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων που καλύπτουν Μαθηματικό Λογισμό και Γραμμική Άλγεβρα. Υπάρχουν και ...

Ανώτερα μαθηματικά

Το βιβλίο "Ανώτερα Μαθηματικά " απευθύνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών που ενδιαφέρονται στις εφαρμογές των μαθηματικών. Αποτελείται από δύο τόμους και το περιεχόμενο τους αντιστοιχεί στην ύλη μαθημάτων που καλύπτουν Μαθηματικό Λογισμό και Γραμμική Άλγεβρα. Υπάρχουν και ...

Διανυσματική ανάλυση

Με ιδιαίτερη έμφαση στον ολοκληρωτικό λογισμό πολυμεταβλητών συναρτήσεων. Για τη καλύτερη εμπέδωση και εμβάθυνση της θεωρίας, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από ένα μεγάλο αριθμό λυμένων ασκήσεων που καλύπτουν κάθε δυνατή περίπτωση και λύνονται με περισσότερους από έναν τρόπους. Περιέχει επίσης μεγάλο ...

Μαθηματική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης των πρώτων εξαμήνων, αλλά και σε όλους που ενδιαφέρονται για ένα αναλυτικό βιβλίο στον χώρο των Ανώτερων Μαθηματικών. Περιεχόμενα : Ι : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1. Συμβολισμοί από τη μαθηματική Λογική και τα σύνολα 2. Σύνο...

Ενότητες εφαρμοσμένων μαθηματικών

Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο, αφενός την επιθυμία του συγγραφέα να συμβάλλει στην εκπαίδευση των σπουδαστών των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων γενικότερα και αφετέρου, τη δημιουργία ενός εγχειριδίου αναφοράς για τους επιστήμονες που χρησιμοποιούν αναλυτικές μεθόδους των Μαθ...

Ενότητες εφαρμοσμένων μαθηματικών

Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο, αφενός την επιθυμία του συγγραφέα να συμβάλλει στην εκπαίδευση των σπουδαστών των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων γενικότερα και αφετέρου, τη δημιουργία ενός εγχειριδίου αναφοράς για τους επιστήμονες που χρησιμοποιούν αναλυτικές μεθόδους των Μαθ...

Συναρτησιακή ανάλυση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συναρτησιακή ανάλυση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συναρτησιακή ανάλυση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καρτεσιανοί τανυστές

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου και των θετικών επιστημών, οι οποίοι θα χρειαστεί πιθανόν να μελετήσουν μέρος μόνον του βιβλίου στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τα μαθήματα της Μηχανικής, όσο και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα, τα κεφάλαια ...

Ασκήσεις απειροστικού λογισμού

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στη μεθοδική βιβλιογραφία ασκήσεων των Ανώτερων Μαθηματικών και συγκεκριμένα του Απειροστικού λογισμού (Μαθηματικής Ανάλυσης). Προορισμός του είναι να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για μια εμπεριστατωμένη μελέτη του Απειροστικού λογισμού και...

Πραγματική ανάλυση

Συνοπτική παρουσίαση της θεωρίας και των θεωρημάτων με επεξηγηματικές παρατηρήσεις για την ορθή κατανόησή τους- Περιλαμβάνει λυμένες ασκήσεις, μερικές από τις οποίες είναι αποδείξεις θεωρημάτων ή προτάσεων με υποδειγματικό τρόπο- Εξοικειώνει το φοιτητή με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων- ...

Μιγαδικές συναρτήσεις

Αναλυτική θεωρία με επεξηγηματικές παρατηρήσεις και μεθοδεύσεις για την πλήρη κατανόηση βασικών εννοιών- 150 υποδειγματικά λυμένα θέματα από τις τμηματικές εξετάσεις των σχολών του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου- Εξοικειώνει το φοιτητή με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων- Επιτρέπει την...

Λογισμός συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Συνοπτική θεωρία με επεξηγηματικές παρατηρήσεις και μεθοδολογικά σχόλια για την ορθή και πλήρη κατανόησή της- 160 υποδειγματικά λυμένα θέματα από τις τμηματικές εξετάσεις των σχολών του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου- Εξοικειώνει το φοιτητή με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων και συμβά...

Ανάλυση Ι - Ολοκληρώματα

Συνοπτική θεωρία με επεξηγηματικές παρατηρήσεις και μεθοδολογικά σχόλια για την ορθή και πλήρη κατανόησή της- Υποδειγματικά λυμένα θέματα από τις εξετάσεις των σχολών του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου - Πλήθος παραδειγμάτων για τη σωστή προετοιμασία του φοιτητή. Η σειρά αυτών των βιβλίων Μαθ...

Εισαγωγή στο διαφορικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

Στη δεύτερη αυτή έκδοση του βιβλίου "Εισαγωγή στο διαφορικό λογισμό συναρτήσεων πολλών μεταβλητών" διορθώθηκαν όλα τα τυπογραφικά λάθη και οι αβλεψίες, που εντοπίστηκαν στην πρώτη έκδοση, προστέθηκε ένας αριθμός λυμένων ασκήσεων και προβλημάτων, καθώς και ορισμένα νέα συγγράμματα στην ελληνική και ξ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 8
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...