Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση

Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων που είχε ως αντικείμενο το θέμα "Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση". Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δ...

Η εθνική δημόσια διοίκηση στην ευρωπαϊκή ενωσιακή πολιτική διαδικασία

Το βιβλίο αυτό διερευνά τη διάδραση μεταξύ των εθνικών-κρατικών και των Ενωσιακών θεσμών στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας, στα τρία κύρια στάδια της πολιτικής διαδικασίας. Τη διαμόρφωση της πολιτικής και τη λήψη της απόφασης, με έμφαση στον λεγόμενο "μικρόκοσμο" των επιτροπών και ομάδων της Ενωσιακ...

Το κλειδί για τον Έλληνα πολίτη της Ευρώπης

"Ανοίγοντας αυτό το βιβλίο ανακαλύπτουμε ότι όλα όσα χρειαζόμαστε ως Ευρωπαίοι πολίτες απέκτησαν Όνομα, Διεύθυνση και Τηλέφωνο! Το ''Κλειδί'' περιέχει ό,τι δεν φανταζόμαστε μέχρι σήμερα, ό,τι θα μπορούσε να βρεθεί, να κωδικοποιηθεί και να μας παραδοθεί σ' έναν εύχρηστο τόμο". (απόσπασμα από το βιβλ...

Διαχειρίζομαι και αλλάζω

Στο νέο του βιβλίο με τίτλο "Διαχειρίζομαι και αλλάζω: Ταυτοχρόνως και επειγόντως", ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Β. Παπούλιας παρουσιάζει μια άποψη διακυβέρνησης και διοίκησης των μεγάλων ζητημάτων της χώρας σε συνθήκες πρωτοφανούς κρίσης και πραγματικών αδιεξόδων. Πρόκειτα...

Η διάσταση πραγματικού και αναμενόμενου στις συμπεριφορές και στάσεις των δημοσίων υπαλλήλων

Η συγγραφέας ξεκινά με την παραδοχή ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του κράτους διαμορφώνουν την εικόνα του κράτους. Η ανταπόκριση των δημοσίων υπαλλήλων στο ρόλο τους είναι βαρύνουσας σημασίας τόσο για την ποιότητα της λειτουργίας του κράτους όσο και για τη δημοκρα...

Δημόσιες επιλογές

Είναι γεγονός ότι ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ως εργαλείου προώθησης του αναπτυξιακού γίγνεσθαι της χώρας, αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία, άγνωστη και καθόλου ελκυστική στο ευρύ κοινό. Η διασύνδεση της αναπτυξιακής δια...

Οργανωτική δομή της φορολογικής διοίκησης

Προσεγγίζοντας τα ζητήματα φορολογικής οργάνωσης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τα καταγράφουν οι διεθνείς οργανισμοί για λογαριασμό των φορολογικών διοικήσεων κάθε χώρας της Ε.Ε. αλλά και για τον Ο.Ο.Σ.Α., η πρώτη εντύπωση είναι ότι ένα άριστο σύστημα φορολογικής οργάνωσης οφείλεται στη...

Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης & της τοπικής αυτοδιοίκησης

Στο βιβλίο αυτό, επιχειρείται μία αναλυτική προσέγγιση των λειτουργιών που επιτελεί η κεντρική διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο της οργάνωσης του κράτους. Το κράτος, αποτελεί το αδιαμφισβήτητο ανώτατο μέσο ρύθμισης των σχέσεων στο εσωτερικό της οργανωμέν...

Οργάνωση και γραφειοκρατία

Προλογίζοντας τη δεύτερη -και οριστική- έκδοση αυτού του ήδη κλασικού έργου του ομότιμου πλέον καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Νίκου Μουζέλη, έργου που έχει θρέψει και συνοδεύσει γενιές ερευνητών και μελετητών του οργανωτικού φαινομένου ανά τον κόσμο, καταθέτουμε ορισμένες σκέ...

Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση

[...] Το βιβλίο αυτό με τίτλο "Ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση: Οργάνωση, τεχνολογία και εφαρμογές" επιχειρεί να καλύψει το σημαντικό έλλειμμα βιβλιογραφίας που υπάρχει στο χώρο της Ηλεκτρονικής Δημόσιας Διοίκησης, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, και να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση τ...

Η δημόσια διοίκηση στην εποχή των αποτελεσμάτων

Η μέτρηση των αποτελεσμάτων των δημοσίων οργανώσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσης μελέτης. Ειδικότερα, διερευνάται η ιστορική εξέλιξη των βασικών όρων που συνθέτουν την επιχειρηματολογία για τη μέτρηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και προσδιορίζονται τα συστατικά στοιχεία δόμησης ενός ...

Κίνητρα, δράσεις και δημόσια πολιτική

Μπορούμε να βασισθούμε στον αλτρουισμό των στελεχών του δημόσιου τομέα ή στο "ήθος" των δημόσιων υπαλλήλων και να πιστέψουμε ότι επαρκούν για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και στον εκπαιδευτικό τομέα; Πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι ασθενείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή οι...

Χρυσάφι είναι το δημόσιο

Το ανά χείρας βιβλίο, στηριζόμενο στην πολιτική διαδρομή του συγγραφέα αλλά και στην επιστημονική και ακαδημαϊκή ιδιότητά του. αποτελεί μια προσπάθεια διττής καταγραφής: αφενός, της προσωπικής πορείας του στις διάφορες κρατικές διευθυντικές θέσεις και, αφετέρου, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργ...

Μελέτες δημόσιας πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες δημόσιας πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες δημόσιας πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημόσια διοίκηση και συλλογικά όργανα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσια διοίκηση και συλλογικά όργανα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσια διοίκηση και συλλογικά όργανα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφθορά και σκάνδαλα στη δημόσια διοίκηση και την πολιτική

Το φαινόμενο της διαφθοράς στη χώρα μας, για αρκετά χρόνια, βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης των σχέσεων κοινωνίας και πολιτικής. Ιδιαίτερα, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης ταλάνισε την ελληνική κοινωνία. Πολιτική διαφθορά και πολιτική βία, και τα δυο, ως όψεις του "ίδιου νομίσματος", είνα...

Δημόσια διοίκηση και κοινωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσια διοίκηση και κοινωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσια διοίκηση και κοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πνοή δημιουργίας οι πολιτικοί υπάλληλοι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

[...] Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένα ιδιόρρυθμο Υπουργείο και η διοίκηση του πολιτικού προσωπικού αγγίζει ένα από τα περισσότερο ευαίσθητα θέματα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πράγματι, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βασιλεύει η εντύπωση ότι πρόκειται για Υπουργείο Στρατιωτικών, όταν η άμυνα...

Από τη δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τη μετάβαση από την δημόσια γραφειοκρατία στο δημόσιο management. Συστατικά στοιχεία της μετάβασης αυτής είναι η αναδιάρθρωση των δομών διοίκησης με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής λογοδοσίας και την ενδυνάμωση της επιτελικής λειτουργίας των δημοσίων οργανισμών μέσω...

Εισαγωγή στη διοικητική επιστήμη

Το βιβλίο αποτελεί μια επιτομή των βασικών εννοιών, του αντικειμένου και της μεθοδολογίας της Διοικητικής Επιστήμης, καθώς και της εξέλιξής της, μέσα από την παρουσίαση των απόψεων των βασικών σχολών της διοικητικής σκέψης και των τάσεων που επικρατούν στο πλαίσιο της σύγχρονης οργανωτικής θεωρίας. ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...