Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Η δημογραφική πρόκληση, γεγονότα και διακυβεύματα

Στόχος του συλλογικού αυτού τόμου, που περιλαμβάνει οκτώ αυτόνομα αν και συναρτώμενα άρθρα, είναι να αναφερθεί επιλεκτικά σε ένα σχετικά ευρύ φάσμα θεμάτων αιχμής που αναφέρονται κυρίως σε διαφορετικές πτυχές των δημογραφικών - πληθυσμιακών μας εξελίξεων, εντάσσοντάς τις παράλληλα στο ευρωπαϊκό και ...

Στοιχεία δημογραφίας

Το παρόν εγχειρίδιο προσπαθεί να εισάγει τον αναγνώστη που δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις μαθηματικών και στατιστικής στη νέα επιστήμη της Δημογραφίας -οι τεχνικές που εκτίθενται σ' αυτό απαιτούν στοιχειώδεις μόνο γνώσεις στα πεδία αυτά-, έχει σαν στόχο να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βα...

Χώρος και πληθυσμός

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χώρος και πληθυσμός στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χώρος και πληθυσμός, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην κοινωνική δημογραφία

Το παρόν βιβλίο εισάγει τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του σχετικού επιστημονικού αντικειμένου στις βασικότερες δημογραφικές έννοιες συνδυάζοντας τον υπολογισμό δημογραφικών συντελεστών με την παρουσίαση δευτερογενών δεδομένων που σκιαγραφούν τις σημαντικότερες δημογραφικές εξελίξεις...

Δημογραφία

Η δημογραφία ή στατιστική μελέτη των πληθυσμών και των μεταβολών τους αναδύθηκε στα μέσα του XVIIIου αιώνα. Σε λίγες δεκαετίες κατέκτησε μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες. Αποτελεί στο εξής την βάση κάθε οικονομικού και κοινωνικού προβληματισμού που παραπέμπει στο χρόνο, επομένως κ...

Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων

Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνονται οι ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικό συνέδριο που διοργανώθηκε το 2001 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με θέμα "Οι χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών φαινομένων". Οι ανακοινώσεις εντάσσονται σε τρεις μεγάλες ενότητες: α) μέθοδοι και τεχνικές για την ανάδειξη...

Κοινωνική δημογραφία

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας της Κοινωνικής Δημογραφίας. Στις μέρες μας ο πληθυσμός σε αρκετές χώρες του αναπτυγμένου κόσμου συρρικνώνεται. Οι γυναίκες γεννούν λιγότερα παιδιά. Τα παιδιά θα αποτελούν πολύ σύντομα μειονότητα στον κόσμο. Οι άνθρωποι ζουν περισσότερα ...

Με τα μάτια στο μέλλον

Η ανθρωπότητα στο απόγειό της: Από δημογραφική και οικονομική άποψη, η εποχή μας είναι μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία. Ανάλογα με το πώς θα διαχειριστούμε τα προβλήματά μας κατά τις λίγες επόμενες δεκαετίες, ενδέχεται να επιτύχουμε την περιβαλλοντική αειφορία - ή την κατάρρευση Ο ανθρώπινος πληθυ...

Δημογραφία, δημόσια υγεία και πολιτική υγείας

Η άσκηση πολιτικής υγείας, προϋποθέτει τη γνώση των χαρακτηριστικών των μελετώμενων φαινομένων, καθώς και τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της στρατηγικής, η οποία επιλέχτηκε για την επίτευξή της. Η πα...

Ο πληθυσμός του πλανήτη

Μέσα σε λιγότερο από δύο αιώνες, ο παγκόσμιος πληθυσμός ανήλθε από 1 σε 6,5 δις. Πρόκειται για μεταβατικό φαινόμενο ή για δημογραφική έκρηξη; Σε κάθε περίπτωση, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην παγκόσμια ισορροπία. Το παρόν έργο προτείνει μια αναδρομική και συνάμα πιθανή ανάλυση αυτής της πρωταρχική...

Πληθυσμιακή - δημογραφική ανάλυση του χώρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πληθυσμιακή - δημογραφική ανάλυση του χώρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πληθυσμιακή - δημογραφική ανάλυση του χώρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημογραφική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό προσφέρει στην ελληνική επιστημονική κοινότητα ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εγχειρίδιο Δημογραφικής Ανάλυσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Συνδυάζει τη λεπτομερή επισκόπηση και την πολύπλευρη αξιοποίηση της διεθνούς και της ελληνικής βιβλιογραφίας με την πολύχρονη διδακτικ...

Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου αιώνα

Οι πρόσφατες πληθυσμιακές αλλαγές στις οικονομικά προηγμένες χώρες συνηγορούν σε μια σχετική σύγκλιση αναφορικά με την εξέλιξη των τριών βασικών δημογραφικών φαινομένων (γονιμότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση). Γενικά, με την πάροδο του χρόνου, διαφαίνεται μια τάση εμφάνισης ενός, ως ένα βαθμό, νέ...

Δημογραφικές μεταβολές, αγορά εργασίας και συντάξεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παρούσα έκδοση, χωρίς να επιδιώκει την πλήρη περιγραφή των εργαλείων δημογραφικής ανάλυσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της δημογραφίας αλλά και το αντικείμενο που πραγματεύεται (πληθυσμός). Επιπλέον, φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία των διαχρονικών μεταβολώ...

Πληθυσμός και εκπαίδευση στην Ελλάδα

Στο βιβλίο διερευνώνται οι επιπτώσεις των δημογραφικών εξελίξεων και τάσεων στο σχολικό πληθυσμό κατά την τελευταία τριακονταετία με πρωτοποριακή μεθοδολογική προσέγγιση. Στα πλαίσια της μελέτης επιχειρείται η δημογραφική προσέγγιση της εκπαίδευσης τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά. Αναλύονται τα χαρ...

Δημογραφική γήρανση, αγορά εργασίας και κοινωνική προστασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημογραφική γήρανση, αγορά εργασίας και κοινωνική προστασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημογραφική γήρανση, αγορά εργασίας και κοινωνική προστασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δημογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το δημογραφικό ως το θεμελιώδες κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το δημογραφικό ως το θεμελιώδες κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το δημογραφικό ως το θεμελιώδες κοινωνικό πρόβλημα της Ελλάδος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πληθυσμός και εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις αναγκαίες προσαρμογές ούτως ώστε να καλύπτει τις πρόσφατες εξελίξεις στον πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό που συντελέστηκαν κατά τη δεκαετία του 1990. Εξάλλου, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη ενός κεφαλαίου που αναφέρεται στις διαδικασίες εφαρμογής των πολιτικών απασχ...

Δημογραφική ανάλυση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημογραφική ανάλυση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημογραφική ανάλυση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...