Βιβλία

Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη νοσηλευτική διοίκηση και ηγεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Nοσοκομειακή αποθεματική πολιτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Nοσοκομειακή αποθεματική πολιτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Nοσοκομειακή αποθεματική πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο αύξησης παραγωγικότητας του νοσοκομειακού έργου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο αύξησης παραγωγικότητας του νοσοκομειακού έργου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού ως μέσο αύξησης παραγωγικότητας του νοσοκομειακού έργου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οργάνωση, σχεδιασμός νοσοκομείων

[...] Το βιβλio απευθύνεναι σε όσους προσδοκούν αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υγείας σε ένα σύγχρονο, ανθρώπινο νoσηλευτικό περιβάλλον. Στo Α κεφάλαιο επιχειρείται μια συστηματική οργάνωση της λειτoυργικής σuγκρότησης τoυ νοσοκομείου, δημιουργώντας τo κοινό υπόβαθρο για την επικοινωνία και συνερ...

Πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων

Ο τομέας της Υγείας και Πρόνοιας στη χώρα μας, ιδιωτικός και δημόσιος, υστερεί εντυπωσιακά στην εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η χρήση της Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας παρέχει μια σειρά από σημαντικά οφέλη που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, όσο κα...

Τα

Οι υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας και ειδικότερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (που θα έπρεπε να είναι η ραχοκοκαλιά τους) αποτελούν μόνιμο θέμα του δημόσιου διαλόγου, μάλλον μάταια. Προφανώς το ζήτημα δεν θα βελτιωθεί, παρά μόνο αν συνεχιστεί και εμπλουτιστεί ο διάλογος αυτός, αναζητώντας πιθανώς και άλλ...

Τα εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα εθνικά φιλανθρωπικά καταστήματα στην Κωνσταντινούπολη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το γραφείο επιμέλειας στο σύγχρονο νοσοκομείο

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία είναι η ξενοδοχειακή τους υποστήριξη. Το Γραφείο Επιμέλειας οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τον καθαρισμό, τα πλυντήρια, το ραφείο και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στο βιβλίο αυτό δίνονται οι βασικές οδηγίες και μέθοδοι ελέγχου με...

Διάλογοι για το νοσοκομειακό management

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διάλογοι για το νοσοκομειακό management στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διάλογοι για το νοσοκομειακό management, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

25 χρόνια αντικαρκινικό νοσοκομείο 1975-2000

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο 25 χρόνια αντικαρκινικό νοσοκομείο 1975-2000 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το 25 χρόνια αντικαρκινικό νοσοκομείο 1975-2000, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Λέρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Λέρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ Λέρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα κέντρα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα κέντρα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα κέντρα υγείας στη Βόρεια Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρεταίειο το πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 1898-1998

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρεταίειο το πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 1898-1998 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρεταίειο το πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο 1898-1998, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...