Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Η χρυσή τομή

Ποιο ήταν το μεγάλο χρυσό μυστικό που γνώριζαν ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο Κέπλερ, ο Πλάτωνας και οι αρχαίοι μάγοι; Γιατί δεν τους επιτρεπόταν να το αποκαλύψουν; Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κλειδί της φύσης και της ίδιας της ζωής; Περίφημος ανιχνευτής των θείων αναλογιών, ο καθηγητής φιλοσοφίας Σκοτ ...

Συμμετρία

Γιατί τάχα τα αυτοκίνητα έχουν την ίδια συμμετρία με τις λιβελλούλες; Υπάρχει πράγματι ένας υπέροχος στροβιλισμός κρυμμένος μέσα σε κάθε βρύση που τρέχει; Τι κοινό έχουν τα αυγά των εντόμων με τους πλανήτες και γιατί; Σ’ αυτό το μικρό βιβλίο-κομψοτέχνημα, εικονογραφημένο με παλιά χαρακτικά και με δι...

Γεωμετρικές κατασκευές στο πι και φι

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάδειξη ενός πρωτότυπου γεωμετρικού μηχανισμού ο οποίος μου έδωσε πολλές απαντήσεις σε παλαιότερα ερωτήματα αλλά και ταυτόχρονα μου δημιούργησε αρκετά νέα καθώς και αρκετές προσδοκίες. Η προσέγγιση του μηχανισμού αυτού προσπάθησα να είναι όσο γίνεται πιο μαθηματ...

Στοιχειώδης διαφορική γεωμετρία

Οι καμπύλες και οι επιφάνειες είναι μαθηματικά αντικείμενα που συναντούμε καθημερινά και για τα οποία τίθενται πολλά φυσιολογικά και εύλογα ερωτήματα. Η ακριβής μαθηματική διατύπωση τέτοιων ερωτημάτων και η απάντησή τους είναι το αντικείμενο της διαφορικής γεωμετρίας. Η διαφορική γεωμετρία είναι ένα...

Γεωμετρία και αναλυτική γεωμετρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρία και αναλυτική γεωμετρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρία και αναλυτική γεωμετρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η προοπτική στην αρχιτεκτονική απεικόνιση

Η γεωμετρία βρίσκεται στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Είναι παρούσα από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι της υλοποίησή της και την κατασκευή. Παρέχει στο σύγχρονο σχεδιασμό τα εργαλεία κατανόησης και διαχείρισης των σύνθετων μορφών, υποβοηθώντας τη διαδικασία της ανάλυσης και...

Ομάδες και συμμετρία

[...] Οσυγγραφέας διακρίνεται για τη δυνατότητα να περιγράφει ουσιώδη θεωρήματα με τρόπο λιτό και απέριττο. Το βιβλίο διαπνέεται από ένα πνεύμα "φιλικό" προς τον αναγνώστη, τον οποίο επιδιώκει να κερδίσει με μια κατ' εξοχήν "φυσική" παρουσίαση των επιμέρους θεμάτων υπό το πρίσμα τής (τόσο σημαίνουσα...

Τριχοτόμηση τυχαίας γωνίας με κανώνα και διαβήτη

Κατά την συγγραφή της παρούσης εργασίας έκρινα σκόπιμο, αφενός στην γραφήν αυτού εις την ελληνικήν. Αφετέρου δια την πορεία της αναζητήσεως της λύσεως του προβλήματος ν' ακολουθήσω την αναλυτικήν και συνθετική μέθοδο. Κατά την φάσην της αναλυτικής πορείας θεωρώ κατά πρώτον ότι το πρόβλημα ελύθη, ...

Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρία του κύκλου στο επίπεδο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλυτική γεωμετρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναλυτική γεωμετρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναλυτική γεωμετρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλυτική γεωμετρία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αναλυτική γεωμετρία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αναλυτική γεωμετρία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παραστατική γεωμετρία

Η Παραστατική Γεωμετρία έχει πολλές εφαρμογές, κυρίως στη γραφική μελέτη διαφόρων τεχνικών έργων. Διευκολύνει πάρα πολύ τη λύση προβλημάτων που αναφέρονται στις Εικαστικές Τέχνες και διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως η Αστρονομία, η Μηχανική, η Κρυσταλλογραφία κλπ.. Η θεωρητική μελέτη αυτής σε σ...

Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις γεωμετρίας (Ιησουιτών), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιησουϊτών ασκήσεις γεωμετρίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιησουϊτών ασκήσεις γεωμετρίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιησουϊτών ασκήσεις γεωμετρίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωμετρία

Η Γεωμετρία είναι ένα από τα λίγα μαθήματα που το περιεχόμενό τους και μόνο θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για το ενδιαφέρον του μαθητή. Η λογική δομή που κατ' εξοχήν την χαρακτηρίζει έλκει κάθε σκεπτόμενο μυαλό. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της δεκαετίας του 60 υποβάθμισε τη Γεωμετρία στ...

Καινούργια γεωμετρία επιπέδου

Η έρευνά μου στο χώρο της γεωμετρίας κατέληξε σε πρωτότυπες μεθόδους κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων, που είναι πέρα από τα σημερινά μαθηματικά δεδομένα, με τη βοήθεια μόνο του χάρακα και του διαβήτη.[...] Δεδομένου, ότι η συμβολή της γεωμετρίας όχι μόνο στο χώρο της παιδείας, αλλά και σε άλλους το...

Είναι άραγε νεκρός ο Ευκλείδης;

Ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για την προσωπική ζωή του Ευκλείδη. Θεωρείται ότι έζησε γύρω στο 300 π.Χ. Σπούδασε στην Ακαδημία του Πλάτωνα και αργότερα δίδαξε Μαθηματικά στο περίφημο μουσείο της Αλεξάνδρειας την εποχή του Πτολεμαίου Α'. Έγραψε περίπου 12 μελέτες, οι οποίες κάλυπταν μεγάλο φάσμα θεμ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...