Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Σύγχρονη ζιζανιολογία

Η δεύτερη έκδοση του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει σύγχρονα θέματα της επιστήμης της ζιζανιολογίας, όπως: 1) η οικολογία των ζιζανίων - εισβολέων και οι τρόποι αντιμετώπισης τους, 2) οι επιδράσεις των κλιματικών αλλαγών στην ανταγωνιστική ικανότητα των ζιζανίων και των καλλιεργούμενων φυτών, 3) τα π...

Γενική φυτοπαθολογία

Τα καλλιεργούμενα φυτά και τα δάση, αποτελούν υπόστρωμα ανάπτυξης πλήθους μικροοργανισμών με τους οποίους αναπτύσσουν σχέσεις που κυμαίνονται από τη συμβίωση μέχρι και τον παρασιτισμό των αυτότροφων πρώτων από τους (κατά τεκμήριο ετερότροφους) δεύτερους. Πέραν των μικροοργανισμών, τα φυτά (καλλιεργο...

Φυσιολογία καταπονήσεων των φυτών

Κάθε είδους εφαρμογή που σχετίζεται με τη χρήση φυτικών οργανισμών, από τη καλλιεργειά τους στον αγρό, την καλλιέργεια των κυττάρων και ιστών τους in vitro, την αξιοποίηση των χημικών ενώσεων που παράγουν έως και την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, προϋποθέτει ένα στιβαρό υπόβαθρο γνώσεων που σχ...

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Η λεπτομερειακή καταγραφή όλων των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα απαιτεί συνεχή ενημέρωση, γιατί οι αδειοδοτήσεις λήγουν και νέες εγκρίνονται, νέες δραστικές ουσίες και νέα σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά και κάποια παλιότερα αποσύρονται. Η επικαιροποίηση λοιπόν τ...

Ζιζάνια: Οδηγός αναγνώρισης

Ένας οδηγός αναγνώρισης για τα 130 πιο σημαντικά ζιζάνια της Ελλάδας. Περιέχει πάνω από 750 αυθεντικές, έγχρωμες φωτογραφίες των φυτών, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, καθώς και των ιδιαίτερων διαγνωστικών χαρακτηριστικών τους. Για κάθε είδος ζιζανίου υπάρχει ένα δισέλιδο με την ονοματολογία και τη ...

Ζιζανιολογία

Το νέο αυτό βιβλίο καλύπτει όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου της "Ζιζανιολογίας" και είναι χρήσιμο στους φοιτητές και ερευνητές των Γεωπονικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων Βιολογικών Επιστημών. Επιπλέον, η καινούργια έκδοση (πλήρως αναθεωρημένη) είναι χρήσιμη σε όσους ασχολούνται με τα ζιζ...

Η αλληλοπάθεια στην οικολογική φυτοπαθολογία

Η αλληλοπάθεια, το φαινόμενο στο οποίο στηρίζεται η ισορροπία της βιοι-κοινότητας των μικρό και μακροοικοσυστημάτων, φαίνεται πως θα διαδραματίσει στο μέλλον βασικό ρόλο στην παραπέρα ανάπτυξη της αειφορικής γεωργίας. Αυτή και μόνο η αναγνώριση επιβάλλει τη βαθειά μελέτη του φαινόμενου, ώστε να έρθε...

Σύγχρονη ζιζανιολογία

Η γεωργική παραγωγή βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο σύγχρονα προβλήματα: αυτό της ανάπτυξης ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα βιότυπων ζιζανίων και των τρόπων διαχείρισης αυτής της ανθεκτικότητας, καθώς και το εάν πρέπει να καλλιεργήσουμε στη χώρα μας γενετικώς τροποποιημένα φυτά. Περιλαμβάνοντας τη σημαντ...

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

"... η χρήση χημικών ουσιών θεωρείται σήμερα αναγκαία για την προστασία της αγροτικής παραγωγής οι περισσότερες, όμως χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργική πράξη παρουσιάζουν υψηλή βιολογική δραστικότητα έναντι πολλών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου εκείνο που προέχει και...

Ζιζανιολογία

Η ύλη του βιβλίου με τη μορφή σημειώσεων και τον τίτλο "Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, ζιζανιοκτόνα" χρησιμοποιήθηκε για 10 χρόνια στη διδασκαλία του μαθήματος "Ζιζανιολογία" τους φοιτητές του 10ου εξαμήνου του τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ...

Γενική φυτοπαθολογία

Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε, στο περιεχόμενο του βιβλίου να συμπεριληφθούν βασικά στοιχεία από όλα τα κεφάλαια της Γενικής Φυτοπαθολογίας, ήτοι της Συμπτωματολογίας, της Αιτιολογίας, της Παθογένεσης, της Επιδημιολογίας, της Διαγνωστικής και της Αντιμετώπισης των ασθενειών. Επιπλέον, περιγράφονται εν...

Φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις

Το βιβλίο αυτό έρχεται για να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία, προσφέροντας έναν πολύτιμο οδηγό για σπουδαστές πανεπιστημίων αλλά και για όλους όσους ασχολούνται με την νηματολογία, φυτοπαθολογία, ζωολογία, βιολογία και άλλους κλάδους της γεωπονίας. Επίσης θα είναι χρήσ...

Η ιστορία της ελληνικής φυτοπαθολογίας ως το 2000

Το βιβλίο αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας σοβαρής προσπάθειας που ξεκίνησαν οι δύο αξιόλογοι επιστήμονες πριν από αρκετά χρόνια, προσπαθώντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, να συλλέξουν υλικό για την ιστορία της Ελληνικής Φυτοπαθολογίας και να το ταξινομήσουν σε ένα είδος ιστορικής διαδρομής...

Ζιζάνια

Πολύτιμες πληροφορίες για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση των ζιζανίων. Περιλαμβάνει κλείδες προσδιορισμού, 600 έγχρωμες φωτογραφίες και ολοκληρωμένη περιγραφή όλων των μορφολογικών χαρακτηριστικών με επιπρόσθετα δεδομένα όπως ο βιολογικός κύκλος, οι οικολογικές απαιτήσεις κ.λπ. Δίδονται τρό...

Φυτοπαθολογία

Το ανά χείρας σύγγραμμα έχει ως αντικείμενο τις βασικές γνώσεις της Φυτοπαθολογίας. Αποτελεί επιστημονικό πόνημα περιγραφής και αναλύσεως εννοιών και αρχών της Φυτοπαθολογίας και εισαγωγικό κείμενο για τους φοιτητές των Γεωπονικών Πανεπιστημίων, τους Γεωπόνους, Βιολόγους, Τεχνολόγους Γεωπονίας και γ...

A Colour Atlas of Cucurbit Diseases

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο A Colour Atlas of Cucurbit Diseases στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το A Colour Atlas of Cucurbit Diseases, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

A Colour Atlas of Tomato Diseases

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο A Colour Atlas of Tomato Diseases στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το A Colour Atlas of Tomato Diseases, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φυσιολογία καταπονήσεων των φυτών

Κατά τη διάρκεια του βιολογικού τους κύκλου τα φυτά εκτίθενται πολλές φορές σε αντίξοες συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν δυσμενώς τόσο την ανάπτυξη, όσο και την ίδια τους την επιβίωση. Ο όρος καταπόνηση αναφέρεται στην επίδραση δυσμενών παραγόντων του περιβάλλοντος, οι οποίοι τείνουν να παρεμποδίσουν τ...

Μυκητολογία

Μία συνοπτική παρουσίαση του κόσμου των μυκήτων. Επισημαίνεται η απανταχού παρουσία τους και η καταλυτική επίδρασή τους στην καθημερινή μας ζωή - Εισαγωγικό κεφάλαιο με όλα τα βασικά στοιχεία για τους μύκητες (δομή, είδη, εξελικτική πορεία κ.λπ.). - Ξεχωριστά κεφάλαια για 7 μεγάλες ομάδες μυκήτων....

Ζιζανιολογία

Είναι η 2η, ανανεωμένη και εμπλουτισμένη, έκδοση του πρώτου βιβλίου ζιζανιολογίας στα ελληνικά, με τις βασικές αρχές για την αποτελεσματική, οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον αντιμετώπιση των ζιζανίων στη γεωργία. Περιλαμβάνει, εμπλουτισμένα με όλα τα νεότερα δεδομένα, τα έξι κεφάλαια της 1ης...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...