Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το παρόν Συντακτικό έχει ως βασικό στόχο να βοηθήσει τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν, να μεθοδεύσουν και να εμπεδώσουν τη δομή του αρχαιοελληνικού γραπτού λόγου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το βιβλίο ακολουθεί την εξής δομή: -Θεωρία του συντακτικού δοσμένη κα...

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συντακτικό αρχαίας ελληνικής γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ γυμνασίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παράλληλο συντακτικό αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας μέσα από ασκήσεις

Βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να καλλιεργηθεί στους αναγνώστες η συνείδηση της συνέχειας, της αδιάσπαστης ενότητας και εξέλιξης της γλώσσας μας στις συντακτικές της κυρίως δομές, μέσα από το συσχετισμό των συντακτικών φαινομένων της αρχαίας και νέας ελληνικής και μέσα από την αποτύπωσ...

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Για χρήση των μαθητών της μέσης εκπαίδευσης, των υποψηφίων ανωτάτων σχολών, των φοιτητών και των διδασκόντων τα αρχαία ελληνικά γράμματα....

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το βιβλίο περιλαμβάνει τη βασική θεωρία των συντακτικών φαινομένων και, κυρίως, ένα πλήθος ασκήσεων που αποσκοπούν στην εμπέδωση της θεωρίας. Κάθε συντακτικό φαινόμενο παρουσιάζεται, κυρίως με τη μορφή πινάκων. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι πολλές λεπτομέρειες και οι δευτερεύουσας σημασίας ε...

Ασκήσεις συντακτικού για τα αρχαία ελληνικά

Περιέχει: -2.800 παραδείγματα -Κατανοητό λεξιλόγιο -Απαντήσεις όλων των ασκήσεων -Ασκήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας για σταδιακή εμπέδωση της ύλης -Άμεση αντιστοίχιση των ασκήσεων με τη θεωρία του συντακτικού....

Αρχαία ελληνική γλώσσα Β΄ γυμνασίου

[...] Το βιβλίο που έχετε στα χέρια σας περιλαμβάνει τις 18 ενότητες του σχολικού εγχειριδίου σχολιασμένες με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε να καλυφθούν οι ποικίλες απαιτήσεις της σύγχρονης ερμηνευτικής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενότητα περιέχει σχόλια για το συγγραφέα και το έργο από το οποίο π...

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

[...] Με το βιβλίο αυτό επιχειρώ να προσεγγίσω με μεθοδικότητα τα κυριότερα συντακτικά φαινόμενα. Προσπάθησα να τα παρουσιάσω με απλό και κατανοητό τρόπο χρησιμοποιώντας αρκετά παραδείγματα που βοηθούν το μαθητή και κάθε ενδιαφερόμενο να κατανοήσει το συντακτικό εν τοις πράγμασι, μέσα στα κείμενα τω...

Χρηστικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής

Το βιβλίο περιλαμβάνει: -Θεωρία, ταξινομημένη σε ενότητες και παραγράφους -Παραδείγματα, σε αντιστοιχία με τη θεωρία -Ασκήσεις ταξινομημένες σε ενότητες με βάση τη θεωρία και με βαθμό δυσκολίας -Ασκήσεις μετατροπής ...

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίας ελληνικής

Οι "Ασκήσεις συντακτικού αρχαίας ελληνικής" είναι σχολικό βοήθημα για την εμπέδωση της θεωρίας του συντακτικού και την πρακτική εξάσκηση στη σύνταξη, κατανόηση και μετάφραση του αρχαίου κειμένου. Περιέχει ασκήσεις σ' ολόκληρη την ύλη του συντακτικού, μεταφραστικές ασκήσεις, βοηθητικό λεξικό, καθώς ...

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής

Είναι δικαιολογημένα παραδεκτό πως χωρίς τη γνώση και την κατανόηση του συντακτικού δεν είναι εφικτή η σωστή προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού λόγου. Με το να αναλώνεται όμως κάποιος σε μηχανιστική και στείρα απομνημόνευση όχι μόνο δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά και βλάπτεται. Αυτό ίσως ηχε...

Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας για το λύκειο

Το βιβλίο αυτό, "Συνοπτικό συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με ερωτήσεις και απαντήσεις", περιέχει συνοπτική θεωρία όλων των συντακτικών φαινομένων, που περιγράφονται στο "Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας" του συγγραφεά Ελ. Κ. Βολονάκη, και απευθύνεται σε μαθητές του λυκείου με στόχ...

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Το "Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ειδικό για το γυμνάσιο, με ερωτήσεις και απαντήσεις", περιέχει βασικούς κανόνες και ασκήσεις, αναφέρεται σε όλα τα κεφάλαια του συντακτικού και απευθύνεται σε μαθητές του γυμνασίου. Ο συγγραφέας στο βιβλίο αυτί απέφυγε τις λεπρομέρειες που κουράζουν το...

Ασκήσεις συντακτικού αρχαίας ελληνικής

Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: "Λύνω ασκήσεις εφαρμόζοντας την αντίστοιχη θεωρία και συμπληρώνοντας τις ασκήσεις πάνω στο βιβλίο" Περιέχει: -Πολλές ασκήσεις πάνω στα θέματα ανώτερου συντακτικού: Η έλξη του αναφορικού, Μετατροπή υποθετικού λόγου σε άλλα είδη, Ανάλυση μετοχής, Σύμπτυξη ...

Επίτομη αρχαιοελληνική συντακτική εγκυκλοπαίδεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επίτομη αρχαιοελληνική συντακτική εγκυκλοπαίδεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επίτομη αρχαιοελληνική συντακτική εγκυκλοπαίδεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής

Βασισμένο στην παιδαγωγική αντίληψη: "Διαβάζω - φωτογραφίζω την πληροφορία - αποστηθίζω μόνο τα απαραίτητα" Περιέχει: - Συγκεντρωμένα σε ειδική ενότητα τα θέματα ανώτερου συντακτικού: Η έλξη του αναφορικού, Μετατροπή υποθετικού λόγου σε άλλα είδη, Ανάλυση μετοχής, Σύμπτυξη δευτερεύουσας πρό...

Αρχαία ελληνική σύνταξη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχαία ελληνική σύνταξη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχαία ελληνική σύνταξη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συντακτικό αρχαίας ελληνικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συντακτικό αρχαίας ελληνικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συντακτικό αρχαίας ελληνικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...