Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δείκτης ασθενείας

Ο "Δείκτης ασθενείας" είναι ένα εργαλείο με το οποίο ο ίδιος ο ασθενής αξιολογεί την εμπειρία της νόσου του. Μια ασθένεια, ωστόσο, δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο αλλά και τους επαγγελματίες υγείας που αναλαμβάνουν την περίθαλψή του και -πρωτίστως- το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον. Το παρό...

Βασικές, ανώτερες και εξειδικευμένες νοσηλευτικές δεξιότητες

Στο βιβλίο αυτό -στον παρόντα τόμο αλλά και στην ηλεκτρονική του μορφή-παρουσιάζεται με πολύ συστηματικό τρόπο, το σύνολο των νοσηλευτικών δεξιοτήτων που χρειάζεται να διαθέτει ένας επαγγελματίας νοσηλευτής, προκειμένου να ασκήσει το έργο του με επιστημονική επάρκεια, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα...

Νοσηλευτικές θεωρίες

Από την εποχή που η Florence Nightingale διατύπωσε την ιδρυτική φιλοσοφία της Νοσηλευτικής επιστήμης μέχρι σήμερα, διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες, διαφορετικές προσεγγίσεις και διασαφηνίσεις προηγούμενων προτάσεων όσον αφορά στη Νοσηλευτική. Το παρόν σύγγραμμα δίνει μια συνολική και εμπεριστατωμένη ε...

Εισαγωγή στη νοσηλευτική επιστήμη

Η Νοσηλευτική στο παρόν σύγγραμμα εξετάζεται τόσο ως επιστήμη που διέπεται από αρχές, μεθοδολογίες, μοντέλα και σχήματα, όσο και ως τέχνη, οπότε αναφέρεται στην καθαυτή άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Η πρωτοτυπία του βιβλίου είναι μια συνο...

Παθολογική-χειρουργική νοσηλευτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παθολογική-χειρουργική νοσηλευτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παθολογική-χειρουργική νοσηλευτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επείγουσα νοσηλευτική

Ο νοσηλευτής ως αναπόσπαστο μέλος της ομάδας υγείας, οφείλει να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την αρμονική λειτουργία της ομάδας υγείας αλλά κυρίως την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή που απειλείται άμεσα η ζωή του. Το βιβλίο αυτό, δεν αποτελεί μετάφραση κάποιο...

Βασική νοσηλευτική και κλινικές δεξιότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασική νοσηλευτική και κλινικές δεξιότητες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασική νοσηλευτική και κλινικές δεξιότητες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βασική γηριατρική νοσηλευτική

Μέρος της δημοφιλούς σειράς Νοσηλευτικής κάλυψης LPN Threads, η τέταρτη έκδοση της Βασικής Γηριατρικής Νοσηλευτικής παρουσιάζει τις θεωρίες και τις αντιλήψεις της γήρανσης, τις σωματικές και ψυχοκοινωνικές μεταβολές και προβλήματα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία και τις νοσηλευτικές παρεμβάσει...

Κλινικές νοσηλευτικές δεξιότητες και νοσηλευτική διεργασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινικές νοσηλευτικές δεξιότητες και νοσηλευτική διεργασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινικές νοσηλευτικές δεξιότητες και νοσηλευτική διεργασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Παιδιατρική νοσηλευτική

Οι τελευταίες εξελίξεις της βιοτεχνολογίας έχουν επηρεάσει και τις επιστήμες υγείας όπως αυτή της ιατρικής και νοσηλευτικής, με αποτέλεσμα νέες γνώσεις να προστίθενται σε όλες τους τις εκφάνσεις. Σήμερα η Παιδιατρική, συνεπώς και η Παιδιατρική Νοσηλευτική, διανύει μια νέα πρόοδο, όχι μόνο στον δυτικ...

Επείγουσα νοσηλευτική

Ο νοσηλευτής ως αναπόσπαστο μέλος της ομάδας υγείας, οφείλει να διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα εξασφαλίζουν την αρμονική λειτουργία της ομάδας υγείας αλλά κυρίως την παροχή ποιοτικής φροντίδας στον ασθενή που απειλείται άμεσα η ζωή του. Το βιβλίο αυτό, δεν αποτελεί μετάφραση κάποιο...

Η ψυχολογία στη νοσηλευτική επιστήμη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ψυχολογία στη νοσηλευτική επιστήμη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ψυχολογία στη νοσηλευτική επιστήμη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία της νοσηλευτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία της νοσηλευτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία της νοσηλευτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η επικοινωνία στη νοσηλευτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η επικοινωνία στη νοσηλευτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η επικοινωνία στη νοσηλευτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νοσηλευτική ψυχικής υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νοσηλευτική ψυχικής υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νοσηλευτική ψυχικής υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συμβουλευτική νοσηλευτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμβουλευτική νοσηλευτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμβουλευτική νοσηλευτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη κοινοτική νοσηλευτική

Το εγχειρίδιο "Μηχανικός αερισμός και εντατική φροντίδα του αναπνευστικού" λειτουργεί και ως εκπαιδευτικό εγχειρίδιο και ως βιβλίο αναφοράς για εκείνους που συμμετέχουν στον έλεγχο, τη διαχείριση, και την φροντίδα ασθενών που απαιτούν αναπνευστική παρέμβαση ή μηχανική αναπνευστική υποστήριξη. Τα θέμ...

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες, λοιμώξεις και μέτρα πρόληψης

Η χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης. Η παρουσίαση του θέματος αυτού σκοπό έχει να περιγράψει και να καταγράψει τους τύπους των καθετήρων αυτών, τις πιθανές λοιμώξεις που μπορεί να προκαλέσει η τοποθέτησή τους καθώ...

Εγχειρίδιο νοσηλευτικής διεργασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο νοσηλευτικής διεργασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο νοσηλευτικής διεργασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επείγουσα νοσηλευτική - ΜΕΘ

Η νοσηλευτική επιστήμη χωρίζεται σε πολλούς κλάδους, όπως ακριβώς και η ιατρική, με έναν από αυτούς να διακρίνεται στην εφαρμογή πρακτικών και γνώσεων με σκοπό τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Ο κλάδος της Επείγουσας Νοσηλευτικής, της Νοσηλευτικής των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και των Μονάδων ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...